Reguleringsplaner vedtatt 2015-17

Høsten 2017 vedtok kommunestyret to nye reguleringsplaner for Helgetunmarka sør.

Den ene gjelder endring og utvidelse av en eldre plan for Langtjønnåsen hyttegrend.

Den andre gjelder Langvatnet opplevelsesområde

 

I 2017 kom planen for gang- og sykkelveg Holte bru - Løfall.

Møtebok for kommunestyret 030517 (PDF, 241 kB)

Regplanhefte VEDTATT_plan (PDF, 6 MB)

 

I 2016 ble det vedtatt en ny plan for Kalkberget masseuttak

Planbestemmelser og beskrivelse (PDF, 2 MB)

Plankart 220616 (PDF, 1014 kB)

Plankart vedtatt 060515 (PDF, 352 kB)

og en mindre revisjon for hytteområdet Helgetunmarka sør

20050006 vedtattFS15062016 (PDF, 5 MB)

Møtebok for formannskapet 150616 (PDF, 337 kB)

Planbeskrivelse 2016 (PDF, 327 kB)

Reguleringsbestemmelser Langvassvegen 2016 (PDF, 158 kB)

 

I 2015 reviderte kommunen reguleringsplaner for Rindal sentrum 

Plankart vedtatt 060515 (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse med bestemmelser etter klage (PDF, 2 MB)

Møtebok kommunestyret 060515 (PDF, 402 kB)

 

Samme år var det også revisjon for Igltjønna friluftsområde

Møtebok for kommunestyret 24.6.15  (PDF, 420 kB)

Planbeskrivelse med bestemmelser  (PDF, 2 MB)

Plankart vedtatt 24.6.15  (PDF, 988 kB)

 

Nye og gamle reguleringsplaner som fortsatt gjelder, finner du via kommunens kartløsninger: Planinnsyn fra kart