Skjema

Søknadsportaler:

Barnehageplass - søknad om plass/endring

Liste Plan, Bygg og Eiendom
Plan, bygg og eiendom
Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen
Krav om endring av bygningstype i matrikkelen

Liste Helse
Helse
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

 

Liste Natur og Miljø
Natur og miljø
Motorferdsel i utmark og vassdrag/søknad om skuterløyve
Liste Kultur
Kultur x
Lekeplass - Søknad om tilskudd Søknadsfrist 26. mai 2024
Driftstilskudd til lag og organisasjoner Søknadsfrist 26. mai 2024