Meld feil og mangler

Om du vil melde inn feil og mangler knyttet til kommunen sitt vei-, vann- eller avløpsnett kan du fyll ut og sende inn skjemaet nedenfor.

Feil og mangler kan være:

 • Hull i asfaltdekket
 • Glatte veger
 • Manglende framkommelighet på grunn av at stein, trær eller lignende har falt ned på vegen
 • Dårlig og svært oppsprukket asfalt
 • Tette sluk eller tette stikkrenner
 • Oversvømmelse av veg eller store vannansamlinger
 • Gatelys som ikke lyser
 • Manglende sikt i kryss og avkjørsler
 • Behov for klipping av hekker og busker i kryss og avkjørsler

Hvem eier vegen

Om du er usikker på om vegen er kommunal før du varsler oss kan du sjekke dette i Rindal kommunes kartløsning.

Gå til nedtrekksmenyen oppe til venstre og velg «Vegnett». Deretter må du zoome inn i kartet på ønsket område til en målestokk mellom 1:1 og 1:30 000 for at vegmarkeringen skal synes.
Vegene er markert slik:

 • Rosa:         Kommunale veger
 • Blå:            Fylkeskommunale veger
 • Grønn:       Private veger

Dersom vegen er en fylkesveg eller riksveg, skal du varsle Statens vegvesen ved å ringe til Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Slik varsler du

Du kan enten benytte skjemaet nedenfor eller så kan kommunens sentralbord kontaktes i ordinær arbeidstid, tlf. 7166 4700