Vei, vann og avløp

Rindal kommune har innført teknisk vakt i forbindelse med brannvesenets befalsvakt hvor vakthavende kan nås utenom ordinær arbeidstid i aktuelle situasjoner knyttet til kommunale veger, vann- og avløpsnett.

I ordinær arbeidstid kontaktes kommunens sentralbord, telefon 7166 4700.

Ring 416 45 070 ved akutte situasjoner på kveld og helg.

Kontaktinformasjon

Nils Ole Evjen
Enhetsleder Teknikk, Landbruk og Miljø
E-post
Mobil 913 10 789

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:

Rindalsvegen 17, 6657 Rindal