Møteplan 2019

Alle våre møter ligger tilgjengelig på OpenGov eMeetings.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/rindal 

Oktober:
09.10. - Kommunestyret
31.10. - Arbeidsmiljøutvalg
31.10. - Driftsutvalg


November:
05.11. - Driftsutvalg - handlingsprogram 2019-2023
08.11. - Administrasjonsutvalg og Formannskap

13.11. - Administrasjonsutvalg og Formannskap
18.11. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
20.11. - Kommunestyret
21.11. - Ungdomsrådet
26.11. - Driftsutvalget

Desember:
02.12. - Ungdomsrådet
03.12. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
05.12. - Administrasjonsutvalg og Formannskap m/bedriftsbesøk
11.12. - Kommunestyret


Møteplan for 2020

JANUAR
06.01. - KO-møte
15.01. - Adm.utvalg/Formannskap
28.01. - Driftsutvalg
29.01. - Kommunestyret

FEBRUAR
03.02. - KO-møte
04.02. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
12.02. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
25.02. - Driftsutvalget

VINTERFERIE - UKE 8

MARS
03.03. - KO-møte
11.03. - Kommunestyret
18.03. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
31.03. - Driftsutvalget

APRIL
06.04. - KO-møte
14.04. - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
15.04. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
22.04. - Kommunestyret

MAI
04.05. - KO-møte
05.05. - Driftsutvalget
13.05. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
27.05. - Kommunestyret

JUNI
02.06. - Driftsutvalget
08.06. - KO-møte
10.06. - Administrasjonsutvalget & Formannskapet
17.06. - Kommunestyret

SOMMERFERIE

AUGUST

SEPTEMBER

HØSTFERIE

OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER