Politikk og møter

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun/han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Møteplan 2022 (PDF, 260 kB)

Kontaktinformasjon

Vibeke Langli
Ordfører
E-post
Mobil 952 31 338
Magnar Dalsegg
Varaordfører (H)
E-post
Mobil 416 26 573