Politikk

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun/han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Møteplan 2023 (PDF, 672 kB)

Kommunestyret

er kommunens øverste myndighetsorgan og består av 17 faste medlemmer. Lenke til oversikt på medlemmer og møter i kommunestyret.

Formannskapet

er kommunestyrets arbeidsutvalg og har ansvar for mange overordna saker. Er blant annet det faste utvalg for plansaker. Leder i Formannskapet er ordføreren. Lenke til oversikt på medlemmer og møter i formannskapet

Driftsutvalget

har 9 medlemmer. For å redusere utgiftene til politisk arbeid vedtok kommunestyret i juni 2015 å forandre den politiske organiseringen. Livsløpskomiteen og Ressurskomiteen ble lagt ned og erstattet med et Driftsstyre. Samtidig er det meningene å legge flere saker til formannskapet og til kommunestyret. Hovedtanken er at driftsstyret skal ta seg av de rene kommunale oppgavene,  mens formannskapet får saker som dreier seg om plan, samfunnsoppgaver og økonomi. Den endelige arbeidsfordelingen er beskrevet i delegasjonsreglementet

Lenke til oversikt på medlemmer og møter i driftsutvalget

 

​Medlemmer i kommunestyret

Medlemmer for kommunestyret
Medlem Epost Mobilnummer Parti
Mildrid Kattem Aune mildrid.kattem.aune@rindal.kommune.no 951 74 974 SP
Kjetil Løften kjetil.loften@rindal.kommune.no 917 01 668 SP
Vibeke Langli vibeke.langli@rindal.kommune.no 952 31 338 SP
Ola T. Heggem ola.heggem@rindal.kommune.no 904 87 032 SP
Bettina Røen Helgetun bettina.roen.helgetun@rindal.kommune.no 970 75 483 SP
Arild Haugen arild.haugen@rindal.kommune.no 976 82 848 SP
Kirsti Barbo Landsem kirsti.barbo.landsem@rindal.kommune.no 419 20 040 SP
Line Therese Flåtten line.therese.flatten@rindal.kommune.no 926 95 328 AP
Åge Jonli age.jonli@rindal.kommune.no 976 82 857 AP
Martin Rise martin.rise@rindal.kommune.no 920 87 709 AP
Svein Halsetrønning svein.halsetronning@rindal.kommune.no 416 45 071 AP
Camilla Løften camilla.loften@rindal.kommune.no 918 21 051 AP
Inge Skjølsvold inge.skjolsvold@rindal.kommune.no 481 76 997 AP
Gro Karina Fosseide gro.karina.fosseide@rindal.kommune.no 915 35 414 AP
Lene Mari Steinshamn lene.steinshamn@rindal.kommune.no 988 67 227 AP
Magnar Dalsegg magnar.dalsegg@rindal.kommune.no 416 26 573 H
Hege Gåsvand hege.gasvand@rindal.kommune.no 926 89 450 H

Kontaktinformasjon

Mildrid Kattem Aune
Ordfører
E-post
Mobil 95 17 49 74
Magnar Dalsegg
Varaordfører (H)
E-post
Mobil 41 62 65 73