Politikk og møter

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun/han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Kontaktinformasjon

Vibeke Langli
Ordfører
E-post
Mobil 952 31 338
Magnar Dalsegg
Varaordfører (H)
E-post
Mobil 416 26 573