Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Medlemmene finner du nederst på siden.

Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Rindal kommune følges opp

Kontrollutvalget som består av 3 representanter og en sekretærfunksjon, har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sekretariatet for kontrollutvalgene på Nordmøre ble etablert med virkning fra 2005 som følge av en endring i kommuneloven som medførte at den som utfører revisjonsoppgavene for kommunene ikke kunne utøve sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene, jmfr. Forskrift om kontrollutvalg § 20. Dette er et interkommunalt samarbeid med Kristiansund kommune som vertskommune.

Framtidig organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene (PDF, 482 kB)

Medlemmer i kontrollvalget 2023-2027

Faste medlemmer:
Lene Mari Steinshamn Fredriksen (Ap) - leder    (lene.mari.s.fredriksen@rindal.kommune.no)
Svein Halsetrønning (Ap) - nestleder                  (svein.halsetronning@rindal.kommune.no)
Ina Hamnes (Sp)                                                  (ina.hamnes@rindal.kommune.no)
Arild Haugen (Sp)                                                (arild.haugen@rindal.kommune.no)
Ola Løseth Bakken (H) 

Knut Evandt - sekretær (Kristiansund kommune, Knut.Evandt@kristiansund.kommune.no)

Varamedlemmer:
Tove Flåtten (Ap)
Stian Bævre Brauten (Ap)
Lars Røen (Sp)
Gry Berggård (Sp)
Njål Fiske (H)
Pål Anders Fiske (H)

Møteplan for kontrollutvalget 2024:

13. februar - avlyst
19. mars (PDF, 2 MB)
23.april (PDF, 953 kB)
28. mai
10. september
22. oktober
10. desember

Alle møtene starter klokken 10.

Protokoller fra Kontrollutvalget:

2024:

Protokoll 13.02.2024 - avlyst
Protokoll 19.03.2024
Protokoll 23.04.2024
Protokoll 28.05.2024
Protokoll 10.09.2024
Protokoll 22.10.2024
Protokoll 11.12.2024

2023:
Protokoll 23.01.2023 (PDF, 150 kB)
Protokoll 20.03.2023 - avlyst
Protokoll 18.04.2023 (PDF, 144 kB) - ny dato
Protokoll 05.06.2023 - avlyst
Protokoll 29.09.2023 (PDF, 152 kB)
Protokoll 24.10.2023 (PDF, 146 kB)
Protokoll 06.12.2023 (PDF, 142 kB)

2022:
Protokoll 28.11.2022 - avlyst
Protokoll 17.10.2022 (PDF, 108 kB)
Protokoll 19.09.2022 - avlyst
Protokoll 13.06.2022 (PDF, 97 kB)
Protokoll 02.05.2022 (PDF, 353 kB)
Protokoll 25.03.2022 (PDF, 164 kB)
Protokoll 25.02.2022 (PDF, 149 kB)

2021:
Protokoll 08.02.2021 (PDF, 167 kB)
Protokoll 08.03.2021 avlyst
Protokoll 26.04.2021 (PDF, 227 kB)
Protokoll 22.06.2021 (PDF, 144 kB)
Protokoll 20.09.2021 (PDF, 149 kB)
Protokoll 19.10.2021
Protokoll 15.11.2021 avlyst

2020:
Protokoll 02.11.2020 (PDF, 110 kB) + møteplan 2021
Protokoll 17.09.2020 (PDF, 103 kB)
Protokoll 05.06.2020 (PDF, 231 kB)
Protokoll 23.04.2020 avlyst
Protokoll 25.02.2020 (PDF, 234 kB)

2019:
Protokoll 15.11.2019 (PDF, 471 kB)
Protokoll 05.08.2019 (PDF, 192 kB)
Protokoll 03.06.2019 (PDF, 247 kB)
Protokoll 24.04.2019 (PDF, 10 MB)
Protokoll 14.02.2019 (PDF, 9 MB)

2018:

 

Protokoll 15.11.2018 (PDF, 4 MB)

Protokoll 21.02.2018 (PDF, 173 kB)