Politisk organisering

Kommunestyret

er kommunens øverste myndighetsorgan og består av 17 faste medlemmer. 

Formannskapet

er kommunestyrets arbeidsutvalg og har ansvar for mange overordna saker. Er blant annet det faste utvalg for plansaker. Leder i Formannskapet er ordføreren og de er til sammen 5 medlemmer. Lenke til oversikt på medlemmer og møter i formannskapet

Driftsutvalget

har 9 medlemmer. For å redusere utgiftene til politisk arbeid vedtok kommunestyret i juni 2015 å forandre den politiske organiseringen. Livsløpskomiteen og Ressurskomiteen ble lagt ned og erstattet med et Driftsstyre. Samtidig er det meningene å legge flere saker til formannskapet og til kommunestyret. Hovedtanken er at driftsstyret skal ta seg av de rene kommunale oppgavene,  mens formannskapet får saker som dreier seg om plan, samfunnsoppgaver og økonomi. Den endelige arbeidsfordelingen er beskrevet i delegeringsreglementet

Lenke til oversikt på medlemmer og møter i driftsutvalget

 

Medlemmer i kommunestyret 2023-2027

Medlemmer for kommunestyret 2023-2027
Medlem Epost Mobilnummer Parti
Mildrid Kattem Aune mildrid.kattem.aune@rindal.kommune.no 951 74 974 SP
Kjetil Løften kjetil.loften@rindal.kommune.no 917 01 668 SP
Ola T. Heggem ola.heggem@rindal.kommune.no 904 87 032 SP
Lene Merete Kirkholt Moen lene.merete.kirkholt.moen@rindal.kommune.no 954 05 428 SP
Bettina Røen Helgetun bettina.roen.helgetun@rindal.kommune.no 970 75 483 SP
Anne Løseth anne.loseth@rindal.kommune.no 932 07 876 SP
Ina Hamnes Ina.hamnes@rindal.kommune.no 928 47 437 SP
Unn Inger Halgunset unn.inger.halgunset@rindal.kommune.no 920 77 364 SP
Ola Syrstad ola.syrstad@rindal.kommune.no 951 74 996 SP
Line Therese Flåtten line.therese.flatten@rindal.kommune.no 926 95 328 AP
Bård Inge Romundstad baard.inge.romundstad@rindal.kommune.no 402 30 945 AP
Camilla Stokke camilla.stokke@rindal.kommune.no 918 21 051 AP
Martin Rise martin.rise@rindal.kommune.no 920 87 709 AP
Inge Skjølsvold inge.skjolsvold@rindal.kommune.no 481 76 997 AP
Lene Mari Steinshamn lene.steinshamn@rindal.kommune.no 988 67 227 AP
Magnar Dalsegg magnar.dalsegg@rindal.kommune.no 416 26 573 H
Anne Halgunset Røen anne.halgunset.roen@rindal.kommune.no 959 26 579 H