Reglement og retningslinjer

 

 

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026, jfr. vedlegg, ut på høring.

Kommunestyret vil 14.12.22 behandle høringsuttaler og handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026 og fatte endelig vedtak i budsjettsaken.

Høringsbrev - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026 (PDF, 484 kB)

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026 (PDF, 2 MB)

Betalingsregulativ 2023 (PDF, 328 kB)

Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 2023 (PDF, 195 kB)

Frist for uttalelser til formannskapets høringsutkast settes til 6.12.22 kl 12:00

Uttalelsene sendes til Rindal kommune ved e-post postmottak@rindal.kommune.no.

Husk å merke med «Høring budsjett 2023». Høringsdokumentet består av protokoll fra formannskapets møte 16.11.22, formannskapets forslag til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026, samt tilhørende gebyr- og egenbetalingsregulativ.