Vigsel, gifte seg borgerlig

   

Vil dere gifte dere borgerlig i Rindal?

Vigsler kan primært skje ved Rindal skimuseum, og her kan det være flere aktuelle lokaler. Med bakgrunn i annen drift ved skimuseet bør valg av lokaler avklares før endelig dato/klokkeslett bestemmes.

Pris

Borgerlig vigsel er gratis.
 

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere søke om prøving av ekteskap. Dette gjøres ved å fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest på skatteetaten sin nettside. Skatteetaten vurderer hvorvidt dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Hvis vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, mottar brudeparet en prøvingsattest. De som søker digitalt, vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn.

Digital prøvingsattest sendes til  post@rindal.kommune.no senest to uker før vigselsdato.

Original prøvingsattest i papirformat sendes til Rindal kommune, Ordførerkontoret, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal. Den kan også leveres i Rindal kommunehus.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder.

Brudeparet må ha med to vitner i seremonien. Det trenger ikke å være forloverne, men vitnene må være over 18 år.

Dato og tidspunkt for vielse

For å avtale tidspunkt for vigsel, ta kontakt på post@rindal.kommune.no

Hvordan foregår seremonien?

Brudepar, vitner og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må vise gyldig legitimasjon. Uten legitimasjon kan ikke vielsen gjennomføres.

Vi tilbyr seremoni på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er mulig å sette personlig preg på vigselen innenfor den tidsrammen vi har til rådighet. Det kan for eksempel være et dikt, musikkinnslag eller bryllupsløfter. Ta kontakt på epost eller telefon hvis dette er ønskelig.

Spørsmål

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på e-post eller telefon.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten.

Vigslere i Rindal

Mildrid Kattem Aune - ordfører

Kjetil Løften - varaordfører

Mons Otnes - kommunedirektør