Søke, endre og oppsigelse av barnehageplass

Hovedopptak av barn som har rett til plass skjer to ganger i året med

  • Søknadsfrist 1. mars for oppstart fra 15. august og senere på året
    Dette gjelder for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november
     
  • Søknadsfrist er 1. oktober for oppstart fra 1. januar.

I tillegg gjøres det suppleringsopptak ved ledig kapasitet, dog ikke etter 1. juni og 1. desember.

Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk.

Søk barnehageplass her