Barnehager i Rindal

I Rindal har vi tre barnehager, som alle er kommunale og gir tilbud til barn fra 1 - 6 år. Barnehageåret varer fra 15. august til 14. august året etter.

Gode opplevelser skaper gode minner!

Uteliv

Uteliv er en viktig del av hverdagen til barnehagene i Rindal. Kontakten med skog og mark er en del av den gode barndom, og vi ønsker å bidra til gode opplevelser og mye moro ute i det fri. Barn har behov for å utforske sine omgivelser. For oss betyr det å gå på tur, klatre i trær, hoppe i sølepytter, skitne seg ut og få sand i håret.

Inkludering

Barnehagene og skolen har deltatt i prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» i regi av Utdanningsdirektoratet.
Personalet i barnehagen har ansvaret for å skape et godt barnehagemiljø som hindrer at uheldige atferdsmønstre utvikler seg eller fester seg over tid. 

Barna skal oppleve å høre til, være betydningsfulle personer med mulighet til medvirkning.

De voksne skal

  • anerkjenne barns opplevelse av miljøet i barnehagen, og deres rett til medvirkning
  • forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser
  • være aktive, tilstedeværende voksne som leder barna på en varm og tydelig måte

 

Foreldresamarbeid

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en god oppvekst og utvikling. Å skape helhet og sammenheng i barnets hverdag forutsetter at foresatte og personalet kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre. 
 

I barnehagene i Rindal kjennetegnes foreldresamarbeid ved at:

  • Foreldrene møter ansatte som legger vekt på gjensidig tillit og respekt.
  • Personalet jobber aktivt for å ha en åpen og trygg kommunikasjon der det skal være rom for konstruktive tilbakemeldinger
  • Foreldrene skal oppleve at barnets behov blir ivaretatt.
  • At foresatte og personalet samtaler om barnets utvikling og læring.

 

Lover og forskrifter

Drift av barnehager er omfattet av en mengde lover og forskrifter, hvor de mest sentrale er:

Lokale vedtekter for Rindal kommunale barnehager er et annet sentralt styringsdokument for forvaltning av barnehageopptak, åpningstider, betalingssatser og lignende.