I Rindal har vi tre barnehager, som alle er kommunale og gir tilbud til barn fra 1 - 6 år. Barnehageåret varer fra 15. august til 14. august året etter.

Gode opplevelser skaper gode minner!

Barnehage