Rindal barnehage

Rindal barnehage er en en-avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år som ligger sentralt, midt i sentrum. Barnehagen er samlokalisert med Rindal barneskole. Vi har et stort og flott uteområde med variert terreng (både skog og asfalt).

 

 

Om Rindal barnehage

Barnehagen ligger nært fine turløyper sommer som vinter.  Det er gåavstand til butikk, kirke, museum og et flerbrukshus der vi blant annet benytter oss av hall, og bibliotek.

Trygghet og forutsigbarhet er viktig, og barna i Rindal barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet hver dag. Dette krever bevisste, støttende og kompetente voksne. Vi organiserer hverdagen med tanke på dette, og deler barna inn i mindre grupper deler av dagen.

 

Ferieavvikling

Barnehagene i Rindal har stengt i romjula og to uker om sommeren (uke 29 og 30). I uke 31 samarbeider alle barnehagene, og tilbudet for påmeldte barn er i Bolme barnehage.

Personalet har avsatt 5 dager til felles planlegging og etterutdanning. Barnehagene er da stengt.