Bolme barnehage

Bolme barnehage består av 4 avdelinger:

  • Litjstøggu - småbarnsavdeling
  • Storstøggu - småbarnsavdeling
  • Nystøggu - storbarnsavdeling
  • Skulstøggu - storbarnsavdeling

Om Bolme barnehage

Bolme barnehage ligger i Bolme, 3 km fra Rindal sentrum.

Barna i Bolme barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet hver dag. 
Hvert barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet. Dette krever bevisste, støttende og kompetente voksne.
Vi organiserer hverdagen med tanke på dette, og deler barna inn i mindre grupper i løpet av dagen.

Nærområdet vårt innbyr til turer og friluftsliv. Dette gir rike muligheter for spennende oppdagelsesturer.
Barnehagen har egen gymsal som benyttes hver dag.

 

Ferieavvikling

Barnehagene i Rindal har stengt i romjula og to uker om sommeren (uke 29 og 30).
I uke 31 samarbeider alle barnehagene, og tilbudet for påmeldte er i Bolme barnehage.

Personalet har avsatt 5 dager til felles planlegging og videreutdanning. Barnehagene er da stengt.