Bolme barnehage


Bolme barnehage består av 4 avdelinger:

Litjstøggu - småbarnsavdeling
Storstøggu - småbarnsavdeling
Nystøggu - storbarnsavdeling
Skulstøggu - storbarnsavdeling

Bolme barnehage ligger i Bolme, 3 km fra Rindal sentrum.

Barna i Bolme barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet hver dag. 
Hvert barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet. Dette krever bevisste, støttende og kompetente voksne.
Vi organiserer hverdagen med tanke på dette, og deler barna inn i mindre grupper i løpet av dagen.

Nærområdet vårt innbyr til turer og friluftsliv. Dette gir rike muligheter for spennende oppdagelsesturer.
Barnehagen har egen gymsal som benyttes hver dag.

Barnehagen er åpen hele året med unntak av uke 29 og 30, romjula, onsdag i påskeuka og personalets 5 kurs- og planleggingsdager.

 

Kontaktinformasjon

Gunnveig Røen
Leder i Bolme barnehage
E-post
Mobil 916 04 180
Litjstøggu
Mobil 915 69 423
Nystøggu
Mobil 948 85 886
Skulstøggu
Mobil 915 97 194
Storstøggu
Mobil 905 12 869

Åpningstider

kl. 06.45 - 16.45

Adresse

Besøksadresse:
Bjergvegen 20

Postadresse:
Rindalsvegen 17