Mobbeombud

Linda Hojem er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag.

 

Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Kontaktinformasjon

 

 

Lenke til film som viser hvordan det kan være for en som utsettes for mobbing

Les mer om mobbeombudet i Trøndelag