Søke på helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester:

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Du kan søke om mange typer tjenester som: 

Hjemmetjenester

Institusjonstjenester

Andre tjenester

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Søk elektronisk

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt forvaltningskontoret så sender vi deg søknadsskjemaet.

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i kommunen som behandler søknaden.

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du også informasjon om hvordan du klager. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

Merk at disse tjenestene har egne søknadsskjema og prosedyrer:

Ledsagerbevis

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

TT-kort