Søke på helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjeneste.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Fullmakt

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Beskriv kva du behøver hjelp til, så vurderer vi kva tjenester som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som treng hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Hva må du gjøre før du søker?
  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
  • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved
  • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 53 kB)
  • Fullmakten kan legges ved søknaden som PDF (eller ettersendes)
Søknadsskjema

(lenke)

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt forvaltningskontoret, så sender vi deg søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandla fortløpende

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Dersom vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle kor lang tid vi trur det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det koordinerende enhet i kommunen som behandler søknaden.

Koordinerende enhet

Hvis du har behov for koordinering av helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeida Individuell plan (IP) eller få tildelt en koordinator.

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du og informasjon om hvordan du kan klage. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

Informasjon om sentrale rettigheiter for pasientar, brukarar og pårørande i den kommunale helse- og omsorgstjenesta
Informasjon til alle søkjarar/tenestemottakarar om Kommunalt pasient- og brukarregister (KPR)

Helsedirektoratet har i forbindelse med etableringen av Kommunalt pasient- og brukerregister lagd en brosjyre om hvordan kommuner behandler personopplysninger.

Brosjyren kan du laste ned på både nynorsk/bokmål, samisk, engelsk og urdu fra Helsedirektoratet sine nettsider.

 

Du kan søke om mange typer tjenester som: 

Hjemmetjenester

Institusjonstjenester

Andre tjenester

 

 

Merk at disse tjenestene har egne søknadsskjema og prosedyrer:

Ledsagerbevis

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

TT-kort