Søke på helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjeneste.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Fullmakt

 

Du kan søke om mange typer tjenester som: 

Hjemmetjenester

Institusjonstjenester

Andre tjenester

 

 

Merk at disse tjenestene har egne søknadsskjema og prosedyrer:

Ledsagerbevis

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

TT-kort