Omsorgstrappa

Omsorgstrappa er en bevisstgjøring av hvor tjenestene i kommunen gis., samtidig som det tydeliggjøres hvilke tjenester kommunen har og tjenester som bør utvikles eller etableres.

Helse og omsorg