Fysioterapi og ergoterapi

Fra mandag 20. april har regjeringen åpnet for at fysioterapeuter kan ha  1-1 konsultasjoner, når krav til smittevern fra Helsedirektoratet blir fulgt.

Det er foreløpig ikke åpnet for at vi kan drive gruppetreninger, bassengtrening eller egentrening i sal.

Vi vil nå så snart som mulig ta kontakt med de pasientene vi har på våre lister, for å planlegge opplegg videre.

Vi ønsker at henvendelser til oss skjer via telefon istedet for personlig oppmøte.

Helge Pedersen, privatpraktiserende fysioterapeut på telefon 91630356, og

Mildrid Kattem Aune, kommunefysioterapeut på telefon 95937645

Du skal ikke til fysioterapeut dersom:

  • du har luftveissymptomer (hoste, vondt i halsen og feber) 
  • har vært i kontakt med kjent  covid 19-smitte  i løpet av de siste fjorten dager
  • vært i utlandet de siste fjorten dager

Ta kontakt med oss om du er i tvil/har spørsmål til oss om dette.

Kontaktinformasjon

Mildrid Kattem Aune
Fysioterapeut
E-post
Mobil 959 37 645
Helge Pedersen
Mobil 916 30 356
Line Todalshaug
Ergoterapeut
E-post
Telefon 901 60 864