Fysioterapi og ergoterapi

Fra mandag 20. april har regjeringen åpnet for at fysioterapeuter kan ha  1-1 konsultasjoner, når krav til smittevern fra Helsedirektoratet blir fulgt.

Det er foreløpig ikke åpnet for at vi kan drive gruppetreninger, bassengtrening eller egentrening i sal.

Vi vil nå så snart som mulig ta kontakt med de pasientene vi har på våre lister, for å planlegge opplegg videre.

Vi ønsker at henvendelser til oss skjer via telefon istedet for personlig oppmøte.

Du skal ikke til fysioterapeut dersom:

  • du har luftveissymptomer (hoste, vondt i halsen og feber) 
  • har vært i kontakt med kjent covid 19-smitte  i løpet av de siste fjorten dager
  • vært i utlandet de siste fjorten dager

Ta kontakt med oss om du er i tvil/har spørsmål til oss om dette.