Bo- og miljøtjenesten

Bo- og miljøtjenesten i Rindal kommune gir tilbud til yngre mennesker med funksjonshemming og bistandsbehov. Tjenesten har til sammen åtte boliger som er fordelt på to hus, Midtgard og Litjtunet.

Hva kan vi tilby?

  • Plass i bolig med heldøgns omsorgstjeneste.
  • Praktisk bistand/miljøarbeid.
  • Tilrettelagt dagtilbud tilpasset funksjonsnivå. Vi samarbeider i dag blant annet med Sommerotunet dagsenter og Trollheim vekst i Surnadal.
  • Avlastningstiltak for personer og familier som har et spesielt tyngende omsorgsarbeid.

Hvem kan få tilbudet?

Personer med utviklingshemning og/eller nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige tjenester.

Hva koster det?

Husleie fastsettes årlig av kommunestyret.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk bo- og miljøtjenesten

Gå til søknadssiden

Artikkelliste