Bo- og miljøtjenesten

Bo- og miljøtjenesten i Rindal kommune gir tilbud til yngre mennesker med funksjonshemming og bistandsbehov. Tjenesten har til sammen åtte boliger som er fordelt på to hus, Midtgard og Litjtunet.

Hva kan vi tilby?

  • Plass i bolig med heldøgns omsorgstjeneste.
  • Praktisk bistand/miljøarbeid.
  • Tilrettelagt dagtilbud tilpasset funksjonsnivå. Vi samarbeider i dag blant annet med Sommerotunet dagsenter og Trollheim vekst i Surnadal.
  • Avlastningstiltak for personer og familier som har et spesielt tyngende omsorgsarbeid.

 

Hvem kan få tilbudet?

Personer med utviklingshemning og/eller nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige tjenester.

Slik søker du

  • Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles kontinuerlig.
  • Søknadsskjema for omsorgstjenester
  • En prat, kom innom! Eller ta en telefon.
  • Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Hva skjer videre

Boligene tildeles av inntaksnemnda ved Rindal Helsetun etter søknad.

Hva koster det?

Husleie fastsettes årlig av kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Lina Røen
Avdelingsleder bo- og miljøtjenesten
E-post
Mobil 913 96 803
Litjtunet
Mobil 911 65 560
Midtgard
Mobil 908 55 939

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 5

Postadresse:
Rindalsvegen 17