Institusjonstjenester

Rindal helsetun er et sykehjem med 24 plasser. Sykehjemmet er delt inn i 3 avdelinger; en langtidsavdeling, en korttidsavdeling, og en avdeling for personer med demens.

Langtidsavdeling (2. etasje)

Langtidsavdeling for 12 beboere.

Telefon: 906 01 103

Skjermet avdeling for personer med demens (2. etasje)

Langtidsavdeling for 7 beboere.

Telefon: 995 80 295

Korttidsavdelingen / hjemmetjeneste (1. etasje)

Avdeling med 5 plasser for korttidsopphold og rehabilitering. Avdelingen har felles ledelse og samarbeid med hjemmetjenesten.

Telefon korttidsavdelingen: 905 74 812

Vakttelefon hjemmetjenesten: 916 51 877

Dagtilbud

Dagtilbudet har dagplasser for hjemmeboende eldre og aktivitetstilbud til sykehjemmets beboere. Tilbudet er åpent mandag og onsdag, men har stengt i forbindelse med de store høytidene. Vi har et eget dagtilbud for personer med demens.  

Telefon dagtilbud: 916 51 873

Vi legger vekt på sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Brukerne får tilbud om skyss tur/retur fra hjemmet. Under dagoppholdet får brukerne servert middag og ettermiddagskaffe. Henvendelse om dagtilbud rettes muntlig eller skriftlig til hjemmetjenesten.

Institusjonskjøkken

Rindal helsetun har eget institusjonskjøkken som har ansvar for tilberedning av kost og dietter til sykehjemmets beboere og dagbrukere. Kjøkkenet leverer også middag til boligfellesskap og middag i porsjonspakker til brukere av hjemmetjenesten. Alle avdelinger på helsetunet har eget postkjøkken.

Vaskeri

Institusjonen har eget vaskeri.

Annet

Informasjonsbrosjyre om opphold ved Rindal helsetun (PDF, 378 kB)

Mandat for brukerutvalg (PDF, 669 kB)

 

 

Kontaktinformasjon

Grete Ranes Heggem
Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 926 50 771
Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
E-post
Mobil 904 70 250
Ann Kristin Tørset
Ass. Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 947 96 845
Ina Terese Edvardsen Næss
Avdelingssykepleier langtidsavdelingene
E-post
Mobil 995 43 783

Tilstede mandag-fredag 07.00-15.00

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal