Institusjonstjenester

Rindal helsetun er et sykehjem med totalt 19 plasser.  Vi har 8 langtidsplasser, 7 langtidsplasser for personer med demens og 4 korttidsplasser. 

Langtidsavdelingene (2. etasje)

Langtidsavdeling for 8 pasienter samt 4 plasser for korttidsopphold/avlastning og rehabilitering.

Telefon: 906 01 103

Langtidsavdeling for 7 pasienter med demens

Telefon: 995 80 295

 

Institusjonskjøkken

Rindal helsetun har eget institusjonskjøkken som har ansvar for tilberedning av kost og dietter til sykehjemmets beboere og dagbrukere. Kjøkkenet leverer også middag til boligfellesskap og middag i porsjonspakker til brukere av hjemmetjenesten. Alle avdelinger på helsetunet har eget postkjøkken.

Vaskeri

Institusjonen har eget vaskeri.

Annet

Informasjonsbrosjyre om opphold ved Rindal helsetun (PDF, 378 kB)

Mandat for brukerutvalg (PDF, 669 kB)

 

 

Kontaktinformasjon

Grete Ranes Heggem
Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 92 65 07 71
Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjenesten
E-post
Mobil 90 47 02 50
Lina Røen
Konstituert assisterende Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 91 39 68 03
Ina Terese Edvardsen Næss
Avdelingssykepleier langtidsavdelingene
E-post
Mobil 99 54 37 83

Tilstede mandag-fredag 07.00-15.00

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal