Institusjonstjenester

Rindal helsetun er et sykehjem med totalt 19 plasser.  Vi har 8 langtidsplasser, 7 langtidsplasser for personer med demens og 4 korttidsplasser. 

Langtidsavdelingene (2. etasje)

Langtidsavdeling for 8 pasienter samt 4 plasser for korttidsopphold/avlastning og rehabilitering.

Telefon: 906 01 103

Langtidsavdeling for 7 pasienter med demens

Telefon: 995 80 295

Institusjonskjøkken

Rindal helsetun har eget institusjonskjøkken som har ansvar for tilberedning av kost og dietter til sykehjemmets beboere og dagbrukere. Kjøkkenet leverer også middag til boligfellesskap og middag i porsjonspakker til brukere av hjemmetjenesten. Alle avdelinger på helsetunet har eget postkjøkken.

Vaskeri

Institusjonen har eget vaskeri.

Annet

Informasjonsbrosjyre om opphold ved Rindal helsetun (PDF, 378 kB)

Mandat for brukerutvalg (PDF, 669 kB)

 

 

Artikkelliste