Søknader

Rindal skole bruker digital meldebok gjennom Visma Flyt Skole sin foresatt-app: Min skole - foresatt, der kan man registrere fravær og sende meldinger.

I tillegg kan foresatte logge seg inn på hjemmeweb via foresatt-portalen til Visma Flyt Skole. Der kan foresatte redigere egen kontaktinformasjon,  få oversikt over egne barn, finne påmeldingsskjema for SFO, søke redusert betaling, søke skoleskyss, registrere samtykke, søke permisjon, sende meldinger og innstillinger for varsel. 

Det er viktig for skolen å ha oppdaterte opplysninger som telefonnummer og epost-adresse til foresatte.

Pålogging Visma Flyt Skole, logg inn via foresattportal