Skole og utdanning

Skolestarten i Rindal august 2021 planlegges etter grønt nivå, jfr. smittevern-veilederne.

Rindal skole er en 1-10 skole som ligger idyllisk til på sentrumsplatået i Rindal.

Vi har barnehage, idretts-, fotball- og svømmehall på skoleområdet. Museet m/skimuseum, lysløype og Tjønna-området er like ved. Skolen har et stort uteområde som er bra påkosta bl.a. med lekeapparat og ballbinge. Rett over vegen ligger brann- og ambulansestasjon, og det er kort veg til lege- og helsesenter. Alt ligger til rette for at vi skal ha et trygt og godt skoletilbud i et levende nærmiljø. 

Skolen har kompetente ansatte som på best mulig vis skal ha komplementære ferdigheter, for å sikre elevene god læring og et godt læringsmiljø. Skolen har et godt samarbeid med lokalt næringsliv, og det blir vektlagt at elevene skal få erfaring både fra næringslivet og entreprenørskapsarbeid. Mye av dette arbeidet organiseres gjennom «Tid til å leve-timer», Rindal skole sitt ekstra valgfagstilbud som har eksistert i flere år både på ungdomstrinn og barnetrinn.

Det er for tiden ca. 210 elever, derav oppunder 60 på ungdomsskolen. Skolen har en god SFO-ordning med åpningstid 06.45 – 16.30. Vi har omtrent 50 barn på skolefritidsordningen.

Rindal skole er en «Zero-skole», og har stort trykk på arbeidet mot mobbing og for godt læringsmiljø. Skolen har deltatt i pulje 1 i Utdanningsdirektoratet sin satsing på barnehage- og skolemiljø, skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk i perioden 2016-2019. Skolen har de siste åra hatt fokus på god klasseledelse, vurdering for læring og organisasjonsutvikling.

Skolen arbeider hardt for å bedre leseferdigheter hos de yngste elevene. Vi er nå inne i en 3-årig regional satsing "Begynneropplæring - Tidlig innsats" med støtte fra NTNU, Skrive- og Matematikksenteret. 

Pedagogisk bruk av IKT er viktig for oss, der de eldste elevene har PC, og med iPad'er for de yngste. Vi er nå pilotskole i prosjektet DigSkole, også et større prosjekt i Orkdal-Øy med tett støtte av NTNU, for at digitalisering i skolen skal bli best mulig for elevene i grunnskolen.

Rindal skole bruker digital meldebok gjennom Visma Flyt skole sin foresatt-app: Min skole - foresatt, der registrerer dere fravær og sender meldinger til lærer eller administrasjon. Det er ikke alle muligheter som finnes i appen, skal dere finne påmeldingsskjema for SFO, finne registrerte samtykke/skjema, dokumenter, søke permisjon,  eller redigere foresattes egen kontaktinformasjon og innstillinger for varsel logger dere inn på Visma Flyt skole via ID-porten. 

Pålogging Visma Flyt Skole, logg inn med ID-porten

Pålogging It's learning

Pålogging Office 365

Utdanningsdirektoratet om Grunnskole

 

Kontakttelefoner:

Arbeidsrom småskoletrinn, 1. - 4. trinn 915 86 409
Arbeidsrom småskoletrinn, 5. - 7. trinn 915 47 086
   
SFO-leder 948 44 043
   
Helsesykepleier (skolehelsesøster) 905 48 157

Kontaktinformasjon

Mette Skjølsvold Aasen
Konstituert som rektor
Mobil 975 08 310
Gjertrud Kvam
Rådgiver
Mobil 926 25 456
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
Mobil 915 40 792
Bente Beate Øyasæter
SFO-leder
Telefon 948 44 043
Mobil 481 22 358
Sondre Løfald Bjørnstad
Konstituert som undervisningsinspektør
E-post
Mobil 416 45 089

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal