Skole og utdanning

Rindal skole er en 1-10 skole som ligger idyllisk til på sentrumsplatået i Rindal.

Vi har barnehage, idretts-, fotball- og svømmehall på skoleområdet. Museet m/skimuseum, lysløype og Tjønna-området er like ved. Skolen har et stort uteområde som er bra påkosta bl.a. med lekeapparat og ballbinge. Rett over vegen ligger brann- og ambulansestasjon, og det er kort veg til lege- og helsesenter. Alt ligger til rette for at vi skal ha et trygt og godt skoletilbud i et levende nærmiljø. 

Skolen har kompetente ansatte som på best mulig vis skal ha komplementære ferdigheter, for å sikre elevene god læring og et godt læringsmiljø. Skolen har et godt samarbeid med lokalt næringsliv, og det blir vektlagt at elevene skal få erfaring både fra næringslivet og entreprenørskapsarbeid. Mye av dette arbeidet organiseres gjennom «Tid til å leve-timer», Rindal skole sitt ekstra valgfagstilbud som har eksistert i flere år både på ungdomstrinn og barnetrinn.

Vi vil ha omtrent 220 elever fra skoleåret 19/20, derav oppunder 70 på ungdomsskolen. Skolen har en god SFO-ordning med åpningstid 06.45 – 16.30. Vi har nå omtrent 50 barn på skolefritidsordningen.

Rindal skole er en «Zero-skole», og har stort trykk på arbeidet mot mobbing og for godt læringsmiljø. Skolen har deltatt i pulje 1 i Utdanningsdirektoratet sin satsing på barnehage- og skolemiljø, skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk i perioden 2016-2019. Skolen har de siste åra hatt ekstra trykk på god klasseledelse, vurdering for læring og organisasjonsutvikling. Dessuten arbeider skolen hardt for å bedre leseferdigheter hos de yngste elevene. Pedagogisk bruk av IKT er viktig for oss, vi bruker læringsplattformen «Its learning» og benytter office-365.

Pålogging It's learning

Pålogging Office 365

Utdanningsdirektoratet om Grunnskole

 

Kontakttelefoner:

Arbeidsrom småskoletrinn, 1. - 4. trinn 915 86 409
Arbeidsrom småskoletrinn, 5. - 7. trinn 915 47 086
Arbeidsrom småskoletrinn, 8. - 10. trinn 915 82 137
SFO-leder 948 44 043
   
Helsesykepleier (skolehelsesøster) 905 07 922

Kontaktinformasjon

Jon Brønstad
Rektor
E-post
Mobil 915 56 238
Mette Skjølsvold Aasen
Undervisningsinspektør
Mobil 907 44 383
Gjertrud Kvam
Rådgiver
Mobil 915 73 469
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
Mobil 915 40 792
SFO-leder
Mobil 948 44 043

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal