Skole og utdanning

Barnehagene, skolen og SFO er kommet godt i gang etter sommerferien, med så normale hverdager som mulig.

Vi følger gult nivå på smitteverntiltakene, som betyr god hånd og hostehygiene, redusert samarbeid mellom grupper og at syke personer holder seg hjemme.

Mer informasjon om spesielle tiltak som gjelder gis fra den enkelte enheten, klassen eller avdelingen.

Hvis smittesituasjonen i Rindal fortsetter slik den er nå, vil åpningstida i barnehagene og ved SFO bli som ordinært fra mandag 31. august.

Rindal skole er en 1-10 skole som ligger idyllisk til på sentrumsplatået i Rindal.

Vi har barnehage, idretts-, fotball- og svømmehall på skoleområdet. Museet m/skimuseum, lysløype og Tjønna-området er like ved. Skolen har et stort uteområde som er bra påkosta bl.a. med lekeapparat og ballbinge. Rett over vegen ligger brann- og ambulansestasjon, og det er kort veg til lege- og helsesenter. Alt ligger til rette for at vi skal ha et trygt og godt skoletilbud i et levende nærmiljø. 

Skolen har kompetente ansatte som på best mulig vis skal ha komplementære ferdigheter, for å sikre elevene god læring og et godt læringsmiljø. Skolen har et godt samarbeid med lokalt næringsliv, og det blir vektlagt at elevene skal få erfaring både fra næringslivet og entreprenørskapsarbeid. Mye av dette arbeidet organiseres gjennom «Tid til å leve-timer», Rindal skole sitt ekstra valgfagstilbud som har eksistert i flere år både på ungdomstrinn og barnetrinn.

Vi vil ha vel 210 elever skoleåret 20/21, derav oppunder 60 på ungdomsskolen. Skolen har en god SFO-ordning med åpningstid 06.45 – 16.30. Vi har omtrent 50 barn på skolefritidsordningen.

Rindal skole er en «Zero-skole», og har stort trykk på arbeidet mot mobbing og for godt læringsmiljø. Skolen har deltatt i pulje 1 i Utdanningsdirektoratet sin satsing på barnehage- og skolemiljø, skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk i perioden 2016-2019. Skolen har de siste åra hatt ekstra trykk på god klasseledelse, vurdering for læring og organisasjonsutvikling. Dessuten arbeider skolen hardt for å bedre leseferdigheter hos de yngste elevene. Pedagogisk bruk av IKT er viktig for oss, der de eldste elevene har PC og med iPad'er for de yngste.

Rindal skole bruker digital meldebok gjennom Visma Flyt skole sin foresatt-app: Min skole - foresatt, der kan man registrere fravær og sende meldinger. I tillegg kan foresatte logge seg inn på hjemmeweb via foresatt-portalen til Visma Flyt skole. Der får foresatte oversikt over egne barn, finne påmeldingsskjema for SFO, registrere samtykke, søke permisjon, sende meldinger og redigere foresattes egen kontaktinformasjon og innstillinger for varsel.  

Pålogging hjemmeweb, logg inn med ID-porten

Pålogging It's learning

Pålogging Office 365

Utdanningsdirektoratet om Grunnskole

 

Kontakttelefoner:

Arbeidsrom småskoletrinn, 1. - 4. trinn 915 86 409
Arbeidsrom småskoletrinn, 5. - 7. trinn 915 47 086
   
SFO-leder 948 44 043
   
Helsesykepleier (skolehelsesøster) 905 48 157

Kontaktinformasjon

Jon Brønstad
Rektor
E-post
Mobil 915 56 238
Mette Skjølsvold Aasen
Undervisningsinspektør
Mobil 975 08 310
Gjertrud Kvam
Rådgiver
Mobil 926 25 456
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
Mobil 915 40 792
Bente Beate Øyasæter
SFO-leder
Telefon 948 44 043
Mobil 481 22 358

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal