Skole og utdanning

Rindal skole er en 1-10 skole som ligger idyllisk til på sentrumsplatået i Rindal.

Vi har barnehage, idretts-, fotball- og svømmehall på skoleområdet. Museet med skimuseum, lysløype og Tjønna-området er like ved. Skolen har et stort uteområde som er bra påkosta bl.a. med lekeapparat og ballbinge. Rett over vegen ligger brann- og ambulansestasjon, og det er kort veg til lege- og helsesenter. Alt ligger til rette for at vi skal ha et trygt og godt skoletilbud i et levende nærmiljø. 

Skolen har kompetente ansatte som på best mulig vis skal ha komplementære ferdigheter, for å sikre elevene god læring og et godt læringsmiljø. Skolen har et godt samarbeid med lokalt næringsliv, og det blir vektlagt at elevene skal få erfaring både fra næringslivet og entreprenørskapsarbeid. Mye av dette arbeidet organiseres gjennom «Tid til å leve-timer», Rindal skole sitt ekstra valgfagstilbud som har eksistert i flere år både på ungdomstrinn og barnetrinn.

Dette skoleåret har vi 207 elever, derav oppunder 60 i ungdomsskolen.
Skolen har en god SFO-ordning med åpningstid 06.45–16.30. Vi har omtrent 50 barn på skolefritidsordningen.

Rindal skole er en «Zero-skole», og har stort trykk på arbeidet mot mobbing og for godt læringsmiljø.  Skolen har de siste åra hatt fokus på god klasseledelse, vurdering for læring og organisasjonsutvikling.

Skolen arbeider hardt for å bedre leseferdigheter hos de yngste elevene. Vi er nå inne i en 3-årig regional satsing "Begynneropplæring - Tidlig innsats" med støtte fra NTNU, Skrive- og Matematikksenteret. 

Pedagogisk bruk av IKT er viktig for oss, og de eldste elevene har PC og de yngste har hver sin iPad.
Vi er nå pilotskole i prosjektet DigSkole, som også er et større prosjekt i Trøndelag Sørvest med tett oppfølging fra NTNU. Målet her er å gi personalet et godt pedagogisk og praktisk utgangspunkt, slik at digitalisering i skolen er med på å gi elevene et best mulig faglig tilbud og utbytte.

Rindal skole bruker digital meldebok gjennom Visma Flyt skole sin foresatt-app: Min skole-foresatt.
Der registrerer foresatte fravær og sender meldinger til lærer eller administrasjon.
Det er ikke alle muligheter som finnes i appen. Påmeldingsskjema for SFO, registrerte samtykke/skjema, div. dokumenter, søknad om permisjon, redigering av foresattes kontaktinformasjon og innstillinger må dere logge dere inn på nettportalen til Visma Flyt skole via ID-porten for å finne. 

Pålogging Visma Flyt Skole, logg inn via foresattportal

Pålogging Office 365

Utdanningsdirektoratet om Grunnskole

 

Kontakttelefoner:

SFO-leder Bente Beate 948 44 043
Helsesykepleier - Berit  482 46 306
Miljøveileder - Hege 452 65 445
Psykolog - Daniela 477 60 861