Grunnskole 1. - 10. trinn

Om grunnskolen

Opplæringsloven for grunnopplæringa, tolkninger av rett og plikt til grunnopplæring.

Læreplanverket, nye læreplaner innføres fra høsten 2020. 

Tilpassa opplæring

Skolemiljø 

Info fra skolehelsetjenesten vårhalvåret 2020 (i Trine sin permisjonstid):

Rindal helsestasjon                                                     

Sjukeheimsvegen 6

6657 Rindal

                                                                                                               Januar 2020

Til elever, foreldre/foresatte og lærere

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og skal arbeide for å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig for barnet, jo lettere kan vi hjelpe. Vi tilbyr helsesamtaler, rådgivning og veiledning. Elevene bruker fastlege ved akutt sykdom eller andre medisinske undersøkelser som krever behandling. 

I skolehelsetjenesten jobber ledende helsesykepleier Eli Sellie, fysioterapeut Mildrid Kattem Aune og skolelege Agnethe Halgunset.  Vi har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud og er gratis. Tjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og ansatte på skolen. Vi kan kontaktes ved spørsmål eller bekymringer rundt elevens helse, trivsel og skolemiljø. Skolehelsetjenesten samarbeider tverrfaglig med ulike instanser og faggrupper, slik som PPT, psykisk helsetjeneste, barnevern, BUP mm. 

 

Plan for skoleåret 2019-2020:

1. trinn: Skolestartundersøkelse på helsestasjonen før skolestart. 

2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3. trinn: Individuell helsesamtale med alle elevene. Måling av høyde og vekt. Individuell oppfølging ved behov.

6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). 

7. trinn: Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine). 

8. trinn: Individuell helsesamtale med alle elevene. Måling av høyde og vekt. Individuell oppfølging ved behov. 

10. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Utskrift av vaksinasjonskort. 

 

Ledende helsesykepleier

Eli Sellie

Mob: 905 48 157

eli.sellie@rindal.kommune.no