Søknad om fri fra undervisning

Ved fritak inntil 3 dager, gis melding til kontaktlærer. Foresatte må gjerne melde/søke gjennom foreldre-appen i Visma Flyt skole.

Kommunen kan etter søknad, gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker, når det er forsvarlig. Permisjonssøknader sendes til Visma flyt skole, logg inn via ID-porten.

Søk elektronisk Permisjonssøknad her

Kontaktinformasjon

Jon Brønstad
Rektor
E-post
Mobil 915 56 238
Mette Skjølsvold Aasen
Undervisningsinspektør
Mobil 975 08 310
Gjertrud Kvam
Rådgiver
Mobil 926 25 456
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
Mobil 915 40 792

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal