Søknad om fri fra undervisning

Ved fritak inntil 3 dager, gir foresatte melding til kontaktlærer. Foresatte må gjerne melde/søke gjennom foreldre-appen i Visma Flyt skole.

Kommunen kan etter søknad, gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker, når det er forsvarlig. Permisjonssøknader sender du til Visma flyt skole, logg inn via ID-porten.

Søknadsskjema for fri fra undervisning

Kontaktinformasjon

Mette Skjølsvold Aasen
Konstituert rektor
E-post
Mobil 97 50 83 10
Gjertrud Kvam
Rådgiver
E-post
Mobil 92 62 54 56
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
E-post
Telefon 91 54 07 92
Mobil 41 44 56 20

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal