Søknad om fri fra undervisning

Ved fritak inntil 3 dager, gir foresatte melding til kontaktlærer. Foresatte må gjerne melde/søke gjennom foreldre-appen i Visma Flyt skole.

Kommunen kan etter søknad, gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker, når det er forsvarlig. Permisjonssøknader sender du til Visma flyt skole, logg inn via ID-porten.

Søknadsskjema for fri fra undervisning (Visma flyt skole)