Søknad om fri fra undervisning

Ved fritak inntil 3 dager, gis melding til kontaktlærer. Foresatte må gjerne melde/søke gjennom foreldre-appen i Visma Flyt skole.

Kommunen kan etter søknad, gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker, når det er forsvarlig. Permisjonssøknader sendes til Visma flyt skole, logg inn via ID-porten.

Søknadsskjema for fri fra undervisning

Kontaktinformasjon

Mette Skjølsvold Aasen
Konstituert rektor
E-post
Mobil 975 08 310
Gjertrud Kvam
Rådgiver
Mobil 926 25 456
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
E-post
Telefon 915 40 792
Mobil 414 45 620

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal