Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

 

Les mer om arbeidet med dette på denne linken

Klikk for stort bilde

Rindal skole har en egen plan for trygt og godt læringsmiljø som skal fremme helse, trivsel og læring for alle. Denne planen skal ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og dokumenterer skolen sitt helhetlige og systematiske arbeid for å:

  • Fremme trygt og godt inkluderende læringsmiljø, utvikle tilhørighet og fellesskap
  • Forebygge mobbing, krenkelser og utenforskap
  • Avdekking og håndtering når elever ikke har det trygt og godt - nulltoleranse

 

 

Nyttige linker:

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Informasjon om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Rett til trygt og godt skolemiljø - m/aktivitetsplikten for skolen

   

 

Mobbeombudet i Trøndelag:

E-post: hanli@trondelagfylke.no  Telefon/SMS: 74179391 / 99393465 

Facebook: www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/  

Messenger: //m.me/MobbeombudetTrondelag  

 

Mobbeombudet som ressursperson og medspiller kan:  

- være tilgjengelig og støtte, gi råd og veilede elever, foreldre og andre som har opplevd at et barn eller en elev er, eller har vært, utsatt for ulike krenkelser eller mobbing

- veilede og bistå med å løse utfordringer knyttet til det psykososiale miljøet i barnehage og skole

- være tilgjengelig og gi råd, veilede eller bidra til kompetanseheving for ansatte og eiere av barnehage og skole  

- bidra på kurs og temakvelder i samarbeid med kommuner, barnehager, skoler, foreldre, idrettslag og andre