Leirskole

Hver vår får 7.klassingene i Rindal et leirskoleopphold på fiskeværet i Bjørnsund.

Hjemmeside til Bjørnsund leirskole: www.bjornsundleirskole.no/

 

I 9. trinn har vi laget et fast overnattingsopplegg i Trollheimen.