Skolemelk og kantinetilbud

Skolemelk

De som vil ha skolemelk bestiller denne selv på www.skolelyst.no 

Kantine

Ungdomstrinnet har kantinetilbud hver dag, mens mellomtrinnet får tilbud om kantine på tirsdager og torsdager. Skolemelk er da inkludert i kantine-abonnementet.

Kantinetilbudet er i 1. pause, og vi oppfordrer til å smøre en liten matpakke til 2. pausen. Fra skolestart august-19 blir prisen per dag kr. 15,- for de med abonnementsordning, og kr. 20,- for de som vil kjøpe enkeltdager. Faktureringen skjer i regelen hvert halvår.

Selv om vi har kantinetilbud på skolen, er det ikke uvanlig at elever velger å ta med matpakke selv.