Råd og utvalg

Her finner du oversikt over funksjonen til råd og utvalg i skolen.

Oversikten over hvem som sitter i de ulike råd og utvalg vil bli oppdatert fortløpende. Er det spørsmål, ta kontakt med skolen/rektor.

Kontaktinformasjon

Mette Skjølsvold Aasen
Konstituert rektor
E-post
Mobil 97 50 83 10
Gjertrud Kvam
Rådgiver
E-post
Mobil 92 62 54 56
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
E-post
Telefon 91 54 07 92
Mobil 41 44 56 20

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal