Råd og utvalg

Her finner du oversikt over funksjonen til råd og utvalg i skolen.

Oversikten over hvem som sitter i de ulike råd og utvalg vil bli oppdatert fortløpende. Er det spørsmål, ta kontakt med skolen/rektor.

Kontaktinformasjon

Mette Skjølsvold Aasen
Konstituert rektor
E-post
Mobil 975 08 310
Gjertrud Kvam
Rådgiver
Mobil 926 25 456
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
E-post
Telefon 915 40 792
Mobil 414 45 620

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal