Råd og utvalg

Her finner du oversikt over funksjonen til råd og utvalg i skolen.

Oversikten over hvem som sitter i de ulike råd og utvalg vil bli oppdatert fortløpende. Er det spørsmål, ta kontakt med skolen/rektor.

Artikkelliste