Skoleskyss

Grunnskolen i Rindal får samme rutetider og opplegg for skoleskyssen skoleåret 2020/2021 som det har vært de 3 siste åra.

Elevene har fra august-2019 fått tildelt nye verdikort fra selskapet AtB, også kalla t:kort. Disse er av stor verdi for elevene og skal vare over flere år. Ta godt vare på kortet, også over sommerferien og i overgangen til videregående skole. 

Info skoleskyss på www.atb.no

Elever som har rett til skoleskyss får et personlig t:kort, som skal aktiveres hver gang når en går ombord i bussen. Dersom kortet ødelegges må det skaffes nytt (gebyr for tiden 150,-), i mellomtiden har skolen noen ekstrakort som lånes ut. Skoleelever får være med til skolen om kortet er ødelagt, men på tur heim må det altså fremvises gyldig kort.

For de som vil reise med skolebussen og ikke har rett på gratis skoleskyss, må det kjøpes billett eller kort for påfylling. For tiden er det 30 kr for en tur dersom en vil betale kontant på bussen. Dersom en har forhåndskjøpt billett/ har påfylt t:kort er prisen kr. 20 pr. tur til og fra skolen. En kan fylle på kortet ved å betale kontant på bussen eller ordne via AtB sine nettsider.

Hele Rindal er nå samme takst-sone.