Skoleskyss

Grunnskolen i Rindal får samme rutetider og opplegg for skoleskyssen skoleåret 2023/2024 som det har vært de siste åra.

Elevene har fra august-2019 fått tildelt nye verdikort fra selskapet AtB, også kalla t:kort. Disse er av stor verdi for elevene og skal vare over flere år. Ta godt vare på kortet, også over sommerferien og i overgangen til videregående skole. 

Grunnskoleskyss kan du søke via Visma Flyt skole, logg inn via foresattportal

Info skoleskyss på www.atb.no

Rutetabeller

Elever som har rett til skoleskyss får et personlig t:kort, som skal aktiveres hver gang når en går ombord i bussen. Dersom kortet ødelegges må det skaffes nytt (gebyr for tiden 150,-), i mellomtiden har skolen noen reservekort som lånes ut. Skoleelever får være med til skolen om kortet er ødelagt, men på tur heim må det altså fremvises gyldig kort.

For de som vil reise med skolebussen og ikke har rett på gratis skoleskyss, må det kjøpes billett. Fra august 2021 vil andre reisende også være velkommen til å reise med skolebussene, dette er et ledd i AtB sin utvikling av kollektivtilbudet.

Hele Rindal er nå samme takst-sone.