Kontaktinformasjon

Mette Skjølsvold Aasen
Konstituert rektor
E-post
Gjertrud Kvam
Rådgiver
Anni Karlstrøm
Kontor/sekretær
E-post
Telefon +47 91 54 07 92
SFO-leder

Adresse

Postadresse:
Rindalsveien 17 - 6657 Rindal

Besøks- og leveringsadresse:
Skolegata 2A - 6657 RIndal