Døgnåpne vakttjenestern

Tjeneste

Telefon

Brann

110

Politi

112

Ambulanse

113

Legevakt

116 117

Tekniske tjenester utenom arbeidstid

416 45 070

Hjemmetjeneste vakttelefon

916 51 877

Veterinærvakt

7165 9990​

Viltpåkjørsel

02800