Videregående skole

Nærskolene for rindalselevene er Meldal videregående skole og Orkdal vidaregåande skole.

De fleste ungdomsskoleelevene i Rindal har gjennom åra valgt å gå på Surnadal videregående skole, og det kan de fortsette med. Samarbeidsavtalen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal sikrer dette.

Flere rindalinger søker også andre skoler for å gjennomføre videregående opplæring.

 

Husk at du må søke om skoleskyss til videregående-skolen om du har rett til og behov for det.

Rutetabeller:

Rute 5610  (PDF, 187 kB) (gjelder videregående)

Rute 5609  (PDF, 119 kB) (gjelder 1. kolonne på morgenen, og de 2 siste kolonner på ettermiddag - videregående)

 

Aktuelle linker ang. vg. opplæring:

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

Info om utdanning, yrke eller skole

Artikkelliste