Videregående skole

Fra skoleåret 2019-2020 er nærskolene for rindalselevene er Meldal videregående skole og Orkdal vidaregåande skole.

De fleste ungdomsskoleelevene i Rindal har gjennom åra valgt å gå på Surnadal videregående skole, og det kan de fortsette med. Samarbeidsavtalen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal sikrer dette.

Flere rindalinger søker også andre skoler for å gjennomføre videregående opplæring.

Husk at du må søke om skoleskyss til videregående-skolen om du har rett til og behov for det.

Aktuelle linker ang. vg. opplæring:

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

Info om utdanning, yrke eller skole