Skolefritidsordningen (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. – 7. trinn.
SFO skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna, og skal gi barna omsorg og tilsyn.

Kommunen sin plikt til å ha skolefritidsordning er avgrenset til skoleåret, og det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene.
 

Ønsker du å søke ny plass, endre plass eller si opp plass i SFO, logg inn på Visma Flyt Skole gjennom Id-porten.

Frist for å søke om plass fra høsten, er satt til 1.mai i 2024.
 

Søknader om plass i SFO

Veiledning til søknad om SFO-plass (PDF, 461 kB)