Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et tilbud til 1. – 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. – 7. trinn.

SFO skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsmuligheter. (§13-7 i opplæringslova.)

SFO skal drives i samsvar med formålsparagrafen i grunnskolen. - Skolens ordensregler gjelder også for SFO.

Ønsker du å søke ny plass, endre plass eller si opp plass i SFO, logg inn på Visma Flyt Skole gjennom Id-porten.

Søknader om plass i SFO

Veiledning til søknad om SFO-plass (PDF, 461 kB)