Plan, bygg og eiendom

Informasjon om utarbeidelse av planforslag, plan- og byggesaker i kommunene og utarbeidelse av byggesøknader

Vi hjelper deg med

  • Nødvendige søknadsskjemaer
  • Situasjonsplaner og kartutsnitt
  • Oppgaver over naboer
  • Informasjon om planlagte tiltak eventuelt berører andre off. instanser
  • Planbestemmelser
  • Veiledning i skjema, lover og regler
  • Gebyrer og avgifter
  • Råd og veiledning i bygge- og delingssaker
  • Tildeling 

Ved ønske om rådgivning, send henvendelse på e-post: post@rindal.kommune.no

Kontaktinformasjon

Sanna Kaupang Sørum
Byggesakrådgiver
E-post
Mobil 416 07 655
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911
Nils Heggem
Enhetsleder Teknisk avdeling
E-post
Mobil 930 82 429

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00