Boligtomter i Rindal

I Rindal finnes mange attraktive boligtomter, perfekte for dere som er ute etter et hjem i naturskjønne omgivelser. Med både betalte og gratis tomter tilgjengelige kan dere velge den tomta som passer nettopp til deres budsjett og behov.

Foto: Allsidig Design AS

Lista nedenfor viser ledige boligtomter. For alle tomtene kommer kostnader til oppmåling/tinglysing/dokumentavgift og tilkoplingsavgifter for vann og kloakk i tillegg. For ei gratistomt utgjør dette ca 60.000 kr, for ei betalt tomt noe mer.

Seljebrekka

16 ledige tomter, prisen er 400.000 kr.


Seljebrekka er et godt valg for dere som ønsker utsikt og kveldssol i et ganske nyetablert felt nær sentrum. Seljebrekka er fullt opparbeidet, og det er bygd ti hus der.

 

Nordre boligfelt

Nordre boligfelt ligger ved innfarten til Rindal sentrum fra nord, like før skimuseet. Tomtene 4, 5, 6 og 12 er ledige og gratis.

 ​

Moan

Moan er et godt etablert boligfelt med mange boliger. Det ligger på et høydedrag sør for Bjergvegen, mellom Bolme og elva Rinna. Der finnes det ledige tomter i flere prisklasser. Reguleringsplanen er oppdatert i 2021.

Moan (Øst)

Mange ledige tomter. Pris 120 kr/m2 pr 1.10.2023.

Moan (Vest)

Fire ledige tomter, alle unntatt tomt 4 er gratis. Pris på tomt 4 var 165.000 kr pr 1.10.2020.

 

Sunna

Sunnafeltet ligger ved fv65 like ved RBL og Bunnpris. Der finnes bare ei ledig kommunal tomt, gratis. Ny reguleringsplan med flere tomter er vedtatt i 2018, men kommunen har ikke ervervet mer tomtegrunn.

 

Løset/Glennhaug

Glennhaugen ligger nord for vegen til Romundstadbygda, like øst for Rindal Næringspark. Det er bare ei ledig tomt der. Prisen var 80 kr/m2 pr 1.11.2020.

Tiset, Lomundsjø, Lomunda, Løfall 

Det er ledige tomter i alle disse felta i Øverbygda, de fleste gratis. Løfall øst er ikke opparbeidet. 

 

Granlund

Granlundfeltet ligger oppe i Romundstadbygda og er ikke bebygd per i dag. Kommunen åpner for å slå sammen flere små til noen store tomter der, for folk som ønsker å ha mye plass rundt seg.