Boligtomter

Lista nedenfor viser ledige boligtomter. For alle tomtene kommer kostnader til oppmåling/tinglysing/dokumentavgift og tilkoplingsavgifter for vann og kloakk i tillegg. På ei gratistomt utgjør dette ca 60.000 kr.

Seljebrekka

16 ledige tomter, prisen er 400.000 kr.

Trollheim

Ingen ledige tomter, alle er solgt.

Nordre

Tomtene 4, 5, 6 og 12 er ledige og gratis.

Vestre

Ingen ledige tomter, alt utbygd.

Søndre

Ingen ledige tomter, alt utbygd.

 

Moan

Reguleringsplanen er oppdatert i 2021.

Moan (Øst)

Mange ledige tomter. Pris 104 kr/m2 pr 1.10.2020.

Moan (Vest)

Fire ledige tomter, alle unntatt tomt 4 er gratis. Pris på tomt 4 var 165.000 kr pr 1.10.2020.

 

Sunna

Ei ledig kommunal tomt, gratis. Ny reguleringsplan med flere tomter er vedtatt i 2018, men kommunen har ikke ervervet mer tomtegrunn.

 

Løset/Glennhaug

1 ledig tomt. Pris 80 kr/m2 pr 1.11.2020.

 

Løfall Øst

Mange ledige tomter. Ikke opparbeidd. Pris 65 kr/m2 pr 1.11.2020.

Tiset, Lomundsjø, Lomunda, Løfall Vest

Ledige tomter i alle felta, de fleste gratis.