Boligtomter

Lista nedenfor viser ledige boligtomter. For alle tomtene kommer kostnader til oppmåling/tinglysing/dokumentavgift og tilkoplingsavgifter for vann og kloakk i tillegg. På ei gratistomt utgjør dette ca 60.000 kr.

Seljebrekka

21 ledige tomter, prisen er 400.000 kr.

Trollheim

Tomtene 19/3 og 18/435 er ledige. Prisen er 400.000 kr pr 01.05.2017.

Tomta 18/434 er også ledig, eies av Vibo Prosjektutvikling AS.

Nordre

Tomtene 5, 6 og 12 er ledige og gratis.

Vestre

Ingen ledige tomter, alt utbygd.

Søndre

Ingen ledige tomter, alt utbygd.

Moan Øst

Mange ledige tomter. Pris 96 kr/m2 pr 01.05.2017.

Moan (Vest)

Seks ledige tomter, alle unntatt tomt 2D/3D er gratis. Pris på den ene tomta er 154.000 kr pr 01.05.2017.

Sunna

Ei ledig kommunal tomt, gratis. Ny reguleringsplan med flere tomter er vedtatt i 2018, men kommunen har ikke ervervet mer tomtegrunn.

Løset/Glennhaug

To-tre ledige tomter. Pris 75 kr/m2 pr 01.05.2017.

Løfall Øst

Mange ledige tomter. Ikke opparbeidd. Pris 60 kr/m2 pr 01.05.2017.

Tiset, Lomundsjø, Lomunda, Løfall Vest

Ledige tomter i alle felta, de fleste gratis.