Salg av boligtomter på Seljebrekka

Rindal kommune selger nye eneboligtomter på Seljebrekka like sør for Rindal sentrum. Tomtene ligger høgt og fritt med gode lysforhold og strålende utsikt.

Kommunen er glad for å kunne tilby attraktive tomter i et nytt sentrumsnært boligfelt. Tildeling av tomter skjer etter hvert som kjøpere melder seg.

Feltet er fullt opparbeidet, og de første husa er bygd. Tomtene måles opp etter hvert som de selges. Kommunen gjennomfører salg på grunnlag av plasseringa i reguleringskartet for Rindal sentrum som ble vedtatt i 2015. 

Kartutsnitt Seljebrekka (PDF, 523 kB)

Kommunen tar forbehold om mindre justeringer av tomtene som følge av detaljprosjekteringa og nødvendige tilpasninger i anleggsperioden.

Hvordan skjer tildelinga?

Tomtekjøperne kan fylle ut og sende inn Søknad om kjøp av tomt på Seljebrekka (PDF, 215 kB). Det holder å sende en epost med navn på kjøper(e) og nummer på tomta.

Kjøpesum og handfeste

Kjøpesummen utgjør kr 400.000,- per tomt.

Tomtestørrelsen på reguleringskartet er omtrent størrelse. Eksakt tomtestørrelse fastsettes ved oppmåling av tomta. Kjøperen må akseptere at arealavvik kan forekomme uten at det medfører endring av avtalt kjøpesum.

Kjøperen må inngå kjøpekontrakt  (PDF, 406 kB) og betale handfeste med 25.000 kroner per tomt innen tre uker etter å ha fått melding om tildeling. Handfestebeløpet trekkes fra sluttoppgjøret, men betales ellers ikke tilbake.

Resten av kjøpesummen betales når kommunen er klar til å foreta overskjøting.

Vilkår som kjøperne må oppfylle

Dersom bygging ikke er påbegynt innen to år fra overskjøtingstidspunktet, gir det selgeren rett til å heve kontrakten.

Dersom betalingsfrister ikke overholdes, eller andre forhold ikke er ordnet innen fastsatte frister, kan kommunen kreve tomta skjøtet tilbake fri for nye pengeheftelser mot tilbakebetaling av kjøpesummen eksklusive handfestebeløpet.

Omkostninger

Kjøperen er ansvarlig for å betale følgende omkostninger i tillegg til sjølve tomteprisen, med de satser som gjelder på overtakelsestidspunktet:

  • dokumentavgift på skjøtet (2,5 % av tomteprisen, det vil si 10.000 kr) og tinglysingsgebyr på matrikkelbrev, skjøte og pantobligasjoner (for tida 585 kr for hver, men bare 540 kr når det sendes inn elektronisk)
  • tilknytningsavgifter, for tida 14.130 kr + mva for vann og 17.660 kr + mva for avløp
  • oppmålingsgebyr for tomta, for tida 19.850 kr inkl. mva.
  • tilknytningsavgift for elektrisitet og evt. bredbånd m.m.

Nærmere opplysninger

Lurer du på noe, kan du ta kontakt med Rindal kommune ved Sivert Dombu.