Oppmåling og eiendomsgrenser

Her finner du søknadsskjema og informasjon om opprettelse av ny grunneiendom, justering av eksisterende eiendomsgrense, og klarlegging av eksisterende grense.

Etter behandling av disse sakene, blir eiere av alle berørte eiendommer innkalt til oppmålingsforretning. Grenser blir da bestemt og merket.

Sammenslåing, seksjonering og retting av feil krever ikke oppmålingsforretning.

 

Men utfyllende informasjon finnes på Statens Kartverk sine nettsider.

Alle skjema for eiendom er hentet her

Gebyr blir fakturert ut i fra gjeldende betalingsregulativ for Rindal kommune:

Betalingsregulativ 2024 (PDF, 952 kB)