Må du sende byggesøknad?

Om du må søke, kan søke selv eller treng en ansvarlig søker for byggesøknaden din, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre, og hvor i Rindal du skal gjøre det

Husk at tiltak som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, likevel kan være søknadspliktige dersom området eiendommen ligger i ikke er regulert, eller om det du vil bygge ligger nærmere enn 100 meter fra vassdrag. 

Om du er i tvil om det du ønsker å bygge er søknadspliktig eller ikke, ta kontakt med byggesaksrådgiver.

Du kan også finne informasjon og veiledere på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet