Nattopphold

Nattopphold ved Rindal helsetun med oppfølging og tilsyn på natt, ut fra dine behov.

Hvem kan få tilbudet?

Den som har rett til hjelp etter Lov om pasient- og brukerrettigheter, kap 2-1a 2. ledd.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk nattopphold

Gå til søknadssiden

Artikkelliste