Kortids- og rehabiliteringsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du i enkelte perioder oppholder deg på korttidsavdelingen, men bor hjemme.

Hva får du?

Det skilles mellom ulike typer korttidsopphold:

  • Rehabilitering
  • Utredning
  • Avlastning
  • Annet

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet i Inntaksnemnda på torsdager.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk kortids- og rehabiliteringsopphold

Gå til søknadssiden

Artikkelliste