Avlastningsopphold

Er du pårørende til en person med et særlig stort behov for pleie og omsorg, har du rett på avlastning. Avlastning er en tjeneste som skal redusere belastningen av tungt omsorgsarbeid og gi deg mulighet for fritid og ferier.

Hvem kan få tilbudet?

Som pårørende har du rett til avlastning etter Lov om helse- og omsorgstjenester, § 3-6.Kommunens ansvar overfor pårørende.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk avlastningsopphold

Gå til søknadssiden