Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid er en frivillig tjeneste som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering. Tjenesten har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager. Tjenesten skal og sikre pårørende støtte og veiledning.

HVEM KAN FÅ TILBUDET?

 • Du må være bosatt eller ha midlertidig opphold i Rindal kommune.
 • Du har psykiske helseplager eller livsbelastninger som går ut over mestring av hverdagen, som for eksempel vansker som virker inn på arbeid og aktivitet, relasjoner og nettverk, bolig og økonomi.
 • Tjenestetilbudet er i hovedsak for personer fra 18 år og oppover.


HVA FÅR DU?

 • Kartlegging av dine vansker, ressurser og hjelpebehov
 • Individuelle samtaler og oppfølging
 • Fast kontaktperson (primærkontakt)
 • Individuell veiledning, informasjon og hjelp til sykdomsforståelse og mestring
 • Utlån av lysterapilampe
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering av tjenestene du mottar
 • Opprettelse av ansvarsgruppe, utarbeiding av individuell plan (IP) eller mestringsplan ved behov
 • Motivasjonsarbeid og hjelp til å knytte kontakter til aktiviteter og organisasjoner i kommunen
 • Samarbeid med hjemmesykepleien hvis du har behov for hjelp til medikamenthåndtering eller behov for tjenestetilbud utenfor vår åpningstid                                                                                                                              
 • Gruppetilbud/kurs
 • Nettverksmøter/åpne samtaler med involvering av pårørende og nettverk hvis du ønsker det.

 

SØKNADSFRIST

 • Det er ingen søknadsfrist. Henvisninger/henvendelser behandles fortløpende i ukentlig inntak- og fordelingsmøte.
 • Kom innom for en prat eller ta en telefon.
 • Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

SLIK SØKER DU

Du kan ta direkte kontakt selv eller du kan bli henvist av fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre offentlige instanser. Du kan også sende oss utfylt søknadsskjema. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 

Søknadsskjema (PDF, 133 kB)

 

HVA SKJER VIDERE?

Når vi mottar en henvisning/søknad eller blir kontaktet direkte, vil vårt inntaksteam behandle henvendelsen i samarbeid med forvaltningskontoret. Deretter blir du kontaktet av en av våre ansatte og du får tilbud om time for karleggingssamtale slik at tjenestetilbudet ditt kan planlegges. Sammen med deg vil vi forsøke å avklare hva som er viktig for deg, hva du selv kan gjøre for å få det bedre, hvem som kan være en støtte for deg og hva psykisk helsearbeid kan hjelpe deg med. Tilbudet vil være avhengig av hvor alvorlig situasjonen din er, og hva som må til for at du skal få det bedre.

 

HVA KOSTER DET?

Tjenesten er gratis.
 

KLAGE                                                                                                                                                                     

Du har rett til å klage på vedtak og på utførelse av tjenester. For tjenestetilbud som krever vedtak, vil Informasjon om klageadgang og klagefrist fremgå av vedtaket.

 

Lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om krisesenter 

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Kontaktinformasjon

Jorunn Rye
Fagleder
E-post
Mobil 958 48 911
Bente Rindal Kvendset
Spesialvernepleier
E-post
Mobil 976 72 492

Åpningstider

Hverdager mellom 08.00 – 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal