Psykisk helse- og rusarbeid

Tilbud om oppfølging for berørte etter masseskytingen i Oslo og tips for hvordan håndtere etterreaksjoner hos barn og unge.

Masseskytingen i Oslo 25.juni berører flere: både de som var til stede og vitner til hendelsen, i tillegg til alle deres pårørende. Også de av oss som ikke er direkte berørt av hendelsen kan oppleve bekymringer og tanker i etterkant av hendelsen. Særlig de av oss som tilhører det skeive miljøet, har tidligere erfaring med krig, vold eller terror; og barn og unge kan kjenne på reaksjoner etter å ha hørt om hendelsen i media. Dette er ikke uvanlig, men hvis reaksjonen ikke gir seg etter et par uker eller fører til vansker med å fungere slik man ønsker i hverdagslivet kan det være lurt å oppsøke hjelp.

I Rindal kommune er det mulig å få hjelp fra lavterskeltilbudet i kommunen hvis man kjenner på at tanker eller følelser etter hendelsen er vanskelige å håndtere.

Voksne kan kontakte psykisk helse:

Psykisk helse og rusarbeid

Barn og unge eller foresatte kan kontakte helsestasjonen/skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjeneste

Råd til foreldre for hvordan trygge barn etter masseskytingen:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Råd for hvordan trygge barn.

Kontaktinformasjon

Bente Rindal Kvendset
Spesialvernepleier
E-post
Mobil 976 72 492
Camilla Hyttebakk
Ruskonsulent
E-post
Telefon 480 51 516

Åpningstider

Hverdager mellom 08.00 – 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal