Psykisk helse- og rusarbeid

Kontaktinformasjon

Bente Rindal Kvendset
Fagleder og vernepleier med videreutdanning i psykisk helse
E-post
Camilla Hyttebakk
Videreutdanning i psykisk helse og ruskonsulent
E-post
Telefon +47 48 05 15 16

Åpningstider

Hverdager mellom 08.00 – 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal