Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Åpningstider på Rindal legekontor i påska

Åpent møte om Helseplattformen

Torsdag 9. mars kommer Øyvind Høyland fra Helseplattformen til Rindal.

Høring på kartlegging av turruter i nasjonal turrutebase

Rindal kommune startet i 2022 opp arbeidet med Plan for Friluftslivets ferdselsårer, og kartlegging av gjeldende turruter er nå på høring.

Ledig stilling som kinomaskinist ved Rindal kino

Fast stilling som kinomaskinist i 5% stilling med hovedsakelig helge- og kveldsarbeid er ledig 

Tilbud om 4.dose koronavaksine til alle mellom 18 og 64 år

Regjeringen har nå åpnet opp for at alle mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer får tilbud om en fjerde dose med koronavaksine. Dette betyr imidlertid ikke at alle anbefales å ta en ny dose.  

Nav-kontoret i Rindal holder stengt

Nav-kontoret i Rindal er for tiden stengt.

Nye åpningstider kommunehuset

Fra 2. januar 2023 reduseres åpningstidene på kommunehuset og sentralbordet. 

Revisjon av lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte - høring

Kommunestyret har nylig vedtatt å sende ut på høring et forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rindal kommune. Det er lovpålagt å ha en slik forskrift, og den erstatter nåværende forskrift som kommunestyret vedtok i 2020.          

Rindal kommune blir pilot i Bygdevekstavtale

Rindal kommune har i tett samarbeid med Holtålen kommune søkt om og blitt valgt ut i en nasjonal pilot for å utvikle bygdevekstavtaler. Dette er en helt ny ordning som gjennomføres med støtte og finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet.  

Influensavaksinering og oppfriskningsdose Korona i Rindal