Nasjonal kompensasjonsordning for korona-avlyste arrangement

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangement. Det er satt av 700 mill. til ordningen når det gjelder idrettsaktivitet og det frivillige kulturlivet, og det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter midlene.      

Høring på navneforslag til hytteområder i Rindal

Navnekomiteen i Rindal har kommet med forslag til navn på hytteområder i Rindal som grunnlag for vei- og områdeadressering. Disse legges nå ut til offentlig høring med frist for å komme med innspill 25. mai . Eventuelle innspill kan sendes på e-post til post@rindal.kommune.no  eller pr post til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal. Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturleder Morten Møller på tlf 95770482.   

Telefontider på Rindal legekontor

Ny kommunepsykolog i Rindal og Surnadal

  01.04.20 startet Daniela Bjerklund i stillingen som kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommuner, og vi er veldig glade for at vi nå har fått tilsatt kommunepsykolog i begge kommunene.

AVLYST! Påmelding UKM - Ung Kultur Møtes

NB! Ung Kultur Møtes er avlyst! Eventuelt arrangement senere i år vil bli annonsert.   

Ønsker du å bli meddommer?

Vi ønsker innspill på personer som har lyst til å bidra som meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere for perioden 2021-2024 skal velges våren 2020. Meld din interesse innen 1. april. 

Eiendomsskatteseddel

Vi beklager at noen har fått oppgitt feil adresse på sin eiendom ved utsending av skatteseddel for eiendomsskatten i 2020. Det blir sendt ut ny eiendomssskatteseddel i dag, torsdag 27.februar.   Rindal kommune Eiendomsskattekontoret

Rindal kommune gratulerer alle med fagbrev, svennebrev og kompetansebevis!

       

Full gjennomgang av næringsbudsjettet

       

Hærverk på rutebilstasjonen – saken er løst

De som har utført siste skadeverk på rutebilstasjonen har meldt seg. Saken har etter anbefaling fra politiet blitt sendt til konfliktrådet for videre behandling.