Ønsker foto fra tidligere års 17.mai-feiringer

I forbindelse med filmproduksjonen av årets 17.mai-program ønsker hovedkomiteen å få tilsendt foto fra tidligere års feiringer i Rindal - både fra de siste   åra, men gjerne også fra markeringer flere år tilbake

17. mai markering i Rindal 2021

Det offisielle 17. mai programmet i Rindal i 2021 blir gjennomført på omtrent samme måte som i fjor. 

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Bare kommunene kan søke, men de fleste sommerjobbene vil være å finne i næringslivet. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Halgunset masseuttak

Kommunestyret har i møte 28. april 2021, sak 013/21, vedtatt en ny områdereguleringsplan for Halgunset masseuttak med planid 506120200001. Formålet med planen er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av steinmasser. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Koronamidler til næringslivet

Rindal kommune får nå tildelt ytterligere koronamidler på 250.000 kr som skal gå til næringslivet i Rindal.

Vedtatte reguleringsplaner for Moan boligområde og Halgunset masseuttak

Retningslinjer for besøk ved Rindal helsetun fra 25. mars 2021

Besøk skal avklares på forhånd, ved å ringe til avdelingen til den du skal besøke.

Påskeferie i Rindal

 

Rindal får nye koronamidler på kr 250.000 til fordeling til lokalt næringsliv

 

Eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt fattet 16.12.2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.