Det er viktig å registrere positive hjemmetester

Alle som er syke med luftveissymptomer, bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og dem som har gjennomgått covid-19. Anbefalingen om test gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole.

Takk for gavene!

Eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut i kundemottaket på kommunehuset. I tillegg er den publisert på kommunens internettside  her 

Smittesituasjonen i Rindal (oppdatert mandag 07.02 kl. 16:50)

Totalt ca. 90 smittede personer i uke 5. Uke 4: 30 personer. Av de 90 er litt over halvparten barn og ungdom, mens resten er voksne mellom 20-40 år. Ingen alvorlige syke/sykehusinnlagte. Så langt i dag er det per kl. 15:30 meldt om ca. 25 smittede.

Koronavaksinering

Siste dag for vaksinering før sommeren er 2.juni 2022. 

​​​​​​​Statusoppdatering Rindal per 02.02.2022

Med de nye reglene, er det ikke lenger mulig å ha full oversikt over totalt antall smittede dag for dag, og det er heller ikke så lett å skille på hvem som har positiv PCR og hvem som har positiv hjemmetest. Noen har begge deler, og da kan man risikere at de telles dobbelt opp. 

Korona-telefonen åpen søndag 30. januar

På grunn av økt smitte den siste uken, vil Koronatelefonen være åpen for spørsmål rundt testing og smitte søndag 30. januar kl. 12.00-15.00.

UTFALL AV MOBILDEKNING

Telenor melder at fiberbruddet som har forårsaket utfall av mobildekning og bredbånd i Rindal, er reparert! Alle tiltak knyttet til hendelsen avvikles, og vi går tilbake til normal drift.

Egenregistrering av positiv hjemmetest og unntak fra PCR-test

Vi har nå kommet i gang med egenregistrering av positiv hjemmetest for Korona. Du logger deg på med sikker ID, bank-id eller mobilbank. Du trenger ikke lenger ringe og varsle legekontoret eller koronatelefonen, men du må selv varsle dine nærkontakter, skole, barnehage og arbeidsplass.

Mange nye smittetilfeller i Rindal (oppdatert 26.01)

Oppdatering ang. smittesituasjonen pr. 26. januar 2022: