Hjem for en 50-lapp

Rindal kommune har avtale om ordningen "Hjem for en 50-lapp" gjeldende fra og med romjula 2019.

 

I forbindelse med overgangen til Trøndelag har Rindal kommune i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og drosjenæringen i kommunen inngått ny avtale om "Hjem for en 50-lapp". 

Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning til deg som er ung, og som har behov for trygg hjemreise etter offentlige festarrangement. For kr 50,- i egenandel kommer du deg hjem med taxi, og resten av kostnaden dekkes av kommunen/fylkeskommunen. Det vil si at du betaler kr 50,- for taxituren, mens resten blir fakturert kommunen.

Følgende retningslinjer gjelder

  • Kun ved offentlige festarrangement fra forsamlingshus o.l..
  • Gjelder ungdom mellom 15 og 22 år.
  • Bestilling må skje før kl 20.00 aktuell kveld.
  • Gjelder hjemkjøring rett etter arrangementets slutt etter avtale med transportør, og kun innen kommunegrensen. 
  • Bestilling skjer til Rindal Taxi telefon 90 74 14 44.  Det bør varsles ved bestilling at det er denne ordningen som gjelder.


Det minnes samtidig på at ordningen med hjemkjøring fra festarrangement i Surnadal(Sagatun, Skei) fortsatt gjelder, men da er det bestilling på telefon 71 66 37 00 og bestilling må være gjort før klokken 21.00!