Rindal på førsteplass i Trøndelag

Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er.    

Smittetilfelle

Det står nå registrert ett smittetilfelle i Rindal. Dette er en person som har folkeregistrert adresse i Rindal, men både bor og oppholder seg i en annen kommune. Personen har ikke vært i Rindal, og har derfor ingen nærkontakter her. Det er fortsatt ingen smittede som oppholder seg i vår kommune.   

Utvidet åpningstid ved forhåndsstemming

   

Utlysning stilling som tilsynsvakt ved Rindalshuset

Rindalshuset og Rindal folkebibliotek søker etter personer som ønsker å jobbe ettermiddag/kveld og helg. 

Koronavaksine til ungdom født i 2004 og 2005

Som kjent er det nå bestemt at ungdom født i 2004 og 2005 skal få tilbud om koronavaksine.  Dette er ungdom som stort sett går på videregående skole i annen kommune. Av praktiske årsaker vil det være enklest at man får vaksine der man går på skole, og dette vil bli organisert i de ulike kommuner i de neste ukene.

Oppfordring om å bruke munnbind når du skal vaksinere deg og oppfordring til testing

Vi vil oppfordre alle som kommer for å vaksinere seg om å benytte munnbind under vaksineringen. Nå er det både tiden for høstforkjølelser OG sterkt økende smittebølge i landet, og det er viktig å være ekstra føre var. 

Åpning av venteværelse på rutebilstasjonen

Venteværelset på rutebilstasjonen har vært stengt siden koronautbruddet.

Regionrådet - ny hjemmeside og stilling ledig

Ny hjemmeside for regionrådet – Trøndelag SørVest;  www.trondelagsorvest.no   og ledig stilling som utviklingsveileder helse  Trøndelag Sorvest | Vi søker ny utviklingsveileder helse! (trondelagsorvest.no)  

Kartlegger behov for rekruttering i bedriftene

Rindal kommune går nå ut til bedriftene i bygda for å kartlegge hvilke jobber som de nærmeste åra vil bli ledige ved at folk slutter eller går av med pensjon.

Oppdatering fra kommuneoverlege Mari Wold (30.07.21)

I uke 30 ble det satt 288 vaksinedoser i Rindal. Dette tilsvarer nesten 15% av hele befolkningen. Som kjent fikk vi ekstra mange doser denne uken, og dermed kunne vi få framskyndet dose 1 på svært mange.