Rindal kommune har satt av noen midler til utvikling/rehablitering av mindre anlegg og områder for idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg. Det kan også søkes om tilskudd til mindre investeringer av utstyr tilknyttet slike anlegg.

Rådmannen er i en prosess der skisseprosjekt skal ferdigstilles. Leveranse fra Streken AS forventes mottatt 14.november.

Utkast legges så fram for styringsgruppen innen 1.desember for videre bearbeidelse.

Det vil bli et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i slutten av januar. Dato vil bli publisert når det nærmer seg.

Kommunestyret vil deretter få saken til behandling, og der skal blant annet videre framdrift for prosjektet vedtas.

Vaksinering på Rindal legekontor:

Torsdag 17.oktober kl. 13.00 -15.00

Onsdag 23.oktober kl. 09.00 -12.00

DETALJREGULERING FOR LØSET MASSEUTTAK - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 den 25.09.2019, sak 66/19, at detaljreguleringsplan for Løset masseuttak skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av grusmasser.

 

T-komponent Bygg AS.

Vi vil også denne vinteren tilby deler av bygningsmassen for vinterlagring av campingvogner, båter etc. Arealet blir tilført varme slik at det er frostfritt, og det er den midtre del av bygget.

Trøndelag fylkeskommune arrangerer klimaverksted for ungdom på Bårdshaug gjestegård 28.-29. september.

Generell informasjon angående stemmegivning.
Åpningstid: 09.00 - 15.00, mandag til fredag.

Stemmested er kommunehuset.

Tidligstemmegivning: 1. Juli - 9. august
Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Eks. at man oppholder seg i utlandet eller skal reise til utlandet tidligstemmegivningsperioden begynner.

Trøndelag fylkeskommune deler ut idrettstipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16-23 år for videre utvikling innen sin aktivitet.