Rindalshuset og Rindal folkebibliotek søker etter personer som ønsker å jobbe ettermiddag/kveld og helg. Arbeidsoppgaver er blant annet knyttet til skranke bibliotek, vakt svømmehall, kiosk- og billettsalg og yte god service til våre kunder og publikum. Det kan også bli gitt oppgaver innen kinodrift. For vaktoppgaver i bassenget vil livredningskurs og øvrig opplæring bli gitt. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vidaresender her varsel om ekstremvêr frå Meteorologisk institutt:

Møre og Romsdal 
Tidleg søndag morgon auking til sørvest sterk storm utsette stader, søndag føremiddag dreiing til vestleg full og til dels sterk storm, seint om føremiddagen dreiande nordvest og avtakande. Det er venta vindkast mellom 35-40 m/s inn over land. Vinden kombinert med nedbør som snø vil gje lokalt vanskelege køyretilhøve.

Trøndelag:
Søndag morgon auking til sørvest sterk storm utsette stader, søndag føremiddag dreiing til vest til nordvest sterk storm, på kysten kan hende kortvarig orkan. Utover ettermiddagen avtakande. Det er venta vindkast mellom 35-45 m/s inn over land. Vinden kombinert med nedbør som snø vil gje lokalt vanskelege køyretilhøve.

Skildring av vêrsituasjonen:

Laurdag føremiddag ligg eit lågtrykk 1009 hPa over Island (66 nord 17 vest). I løpet av laurdag ventast lågtrykket å utvikla seg til eit stormsenter i Norskehavet. Første del av søndag vil stormsenteret ligga i Norskehavet og set opp eit kraftig sørvestleg vindfelt. Søndag føremiddag treff stormsenteret på 990 hPa kysten av Helgeland og vinden vil dreia på vest og seinare nordvestleg retning. Stormsenteret vil fortsetja austover og raskt avta i styrke. Søndag kveld er stormsenteret venta 1003 hPa over Bottenviken.

For meir informasjon om ekstremvêr: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

 

Kommunestyret har vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Rindal kommune for 2018-2021.

Kommunestyret har vedtatt revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 2018. Forslag til planprogram legges nå ut til høring. Formål og omfang av planarbeidet er beskrevet i planprogrammet. Et hovedtema blir «Rindal i Trøndelag».

 

Driftsstyret har vedtatt forslag til ny kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet for Rindal kommune for perioden 2018-2022. Plana legges nå ut på høring fram til 26. januar 2018.