Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN gir tilskudd til sommerjobb for ungdom sommeren 2020. Kommunene kan søke tilskudd til sommerjobb for ungdom mellom 15 og 19 år. Det er oppfordra til å samarbeide med lokalt næringsliv slik at også private bedrifter skal kunne tilby sommerjobb innenfor ordninga.

Kommunene skal etter loven minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte ei drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og ei vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Birgit fyller 62 år i november, og velger å benytte seg av muligheten til å bli pensjonist. Sluttdato for fratredelse blir 1. desember 2020.

Formelt vedtak for å starte prosessen med å rekruttere ny kommunedirektør blir behandlet i kommunestyremøte 27.mai.

 

Rindal legekontor er stengt torsdag 7.5.20 på grunn av oppdatering av kontorets journalsystem. 

Ekspedisjonen er betjent, og telefonen er åpen innenfor vanlig åpningstid for øyeblikkelig hjelp. 

Tradisjonelt folketog og ettermiddagsarrangement den 17. mai avlyses, men det arbeides med både alternativt tog og digitalt program.

   

Rindal kommune sin kulturpris skal deles ut i 2020, og vi ønsker forslag på kandidater. Frist for å sende inn forslag er mandag 25. mai!

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.