Rindal kommune blir pilot i Bygdevekstavtale

Rindal kommune har i tett samarbeid med Holtålen kommune søkt om og blitt valgt ut i en nasjonal pilot for å utvikle bygdevekstavtaler. Dette er en helt ny ordning som gjennomføres med støtte og finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet.  

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026

Influensavaksinering og oppfriskningsdose Korona i Rindal

Utviklingsplanen "Rindal inn i framtida" er nå endelig vedtatt

Kommunestyret vedtok 5.10.2022  «Rindal inn i framtida – lokal utviklingsplan» og bad kommunedirektøren arbeide videre med gjennomføring av tiltaka i planen.

Invitasjon til å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for 2023

Trafikksikkerhetsarbeidet her i landet er tufta på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet gjennom ei tilskuddsordning.

Koronavaksinering i Rindal

Avtalegiro kommunale avgifter og mulighet for månedlig faktura

Fra 2022 innfører Rindal kommune muligheten for innbyggere å motta kommunale avgifter månedlig.

Ledig stilling som tilsynsvakt ved Rindalshuset

Rindalshuset og Rindal folkebibliotek søker etter personer som ønsker å jobbe ettermiddag/kveld og helg.

Utsatt spredefrist til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag

På bakgrunn av søknad fra Trøndelag Bondelag har Statsforvalteren i Trøndelag i dag vedtatt endringsforskrift med forlenget frist med 7 dager til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel jf. § 22 i forskrift om i regionale miljøtilskudd i Trøndelag. Arealet som det spres på må høstes eller beites i år i samsvar med vilkårene (gjelder som før).

Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» er ute på høring

Alle kan gi sine innspill til Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida». Til hjelp for høringssvar stiller vi noen spørsmål som du kan svare på i dette spørreskjemaet på nett.