Formannskapets forslag til handlingsprogram for 2018-21, årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-21 er lagt ut på høring i perioden fram til 04.12.2017. Dokumentet er også tilgjengelig i kundemottaket i kommunehuset.

Høringsuttalelser sendes til epost post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Rindal kommune fikk nettopp påfyll av hoppid.no-midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune på kr 60.000,-.

Har du en forretningside du ønsker å undersøke nærmere, ta kontakt med hoppid-ansvarlige.

Kommunestyret har godkjent to detaljreguleringsplaner for Helgetunmarka sør. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.