Endring på navneforslag til hytteområder i Rindal

Navnekomiteen i Rindal la i 2020 ut sine forslag til navn på hytteområder i Rindal som grunnlag for vei- og områdeadressering på høring. Etter høringsrunden og innspill fra Språkrådet endret navnekomiteen forslag på enkelte av disse områdene. Navnsetting på hytteområder skal til politisk behandling i februar, og fullstendig navneliste over de aktuelle områdene er vedlagt i linken under.

Kunngjøring av ny renovasjon- og slamforskrift

Vedtatt slamforskrift:  Slamforskrift ReMidt (PDF, 297 kB) Vedtatt renovasjonsforskrift:  Renovasjonsforskrift ReMidt (PDF, 396 kB)

Innskjerpelser av regler forbundet med testing og karantene for innreisende til Norge (fom. 25.01)

Endringer som iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.

Pressemelding fra Rindal kommune 21.01.21 - bortkomne legemidler

Rindal kommune vil anmelde sak om bortkomne legemidler til politiet I Rindal kommune er det meldt inn avvik om at 19 sterke smertestillende tabletter mangler innenfor omsorgstjenestene. Avviket ble oppdaget fredag 15. januar og har trolig oppstått samme uke.

Anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder i Rindal

Formannskapet i Rindal kommune vedtok 20.1.2021 oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder. Sjøl om det så langt ikke er påvist koronasmitte i Rindal, er det viktig å gjennomføre tiltak for å unngå smitte. Mange nabokommuner har liknende tiltak i form av formelle påbud, men i Rindal er de gitt som anbefalinger fra kommunen. Dette er anbefalingene: Folk bør bruke munnbind ved drosjetransport, på serveringssteder (unntatt når man sitter ved bordet), i frisør- og skjønnhetssalonger og i lokaler for kultur- sports-, trenings- og fritidsaktiviteter (f.eks. kino og idrettshaller). Det bør være minst to meters avstand mellom alle bord på serveringssteder, spisesteder og skjenkesteder. Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, bør registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer. Alle drosjer bør registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. Anbefalingene tar til å gjelde straks og gjelder til og med 31.1.2021.

Gratulerer til alle som tok fag-/svennebrev og kompetansebevis i 2020

Rindal kommune ønsker å gratulere alle som tok fag-/svennebrev og kompetansebevis i 2020. Dere er verdifulle!

Takk for gavene

 

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2021-2024

Kommunestyremøte vedtok endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse på kommunestyremøte 16.12.20.

Redusert tilbud i Rindalshuset og Rindal frivilligsentral

Med bakgrunn i sentrale anbefalinger og lokale retningslinjer i forbindelse med Korona-situasjonen vil det bli redusert aktivitetstilbud ved Rindalshuset og på frivilligsentralen framover.

Anbefalinger om begrensa sosial kontakt og bruk av munnbind i Rindal

Formannskapet i Rindal kommune vedtok 31.12.2020 et sett med anbefalinger om begrensa sosial kontakt og bruk av munnbind. Det er en alvorlig smittesituasjon i mange nabokommuner, og sjøl om det så langt ikke er påvist koronasmitte i Rindal, er det viktig å gjennomføre tiltak for å unngå smitte.