Sigurd Røens idrettspris 2022

Komiteen for Sigurd Røens idrettspris ønsker forslag på kandidater til årets tildeling!  

Rindal kommune sin kulturpris 2022

Rindal kommune sin kulturpris skal deles ut i 2022, og vi ønsker forslag på kandidater. Frist for å sende inn forslag er mandag 30   mai !

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder og anlegg  for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2022

Tiden for å søke om kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger er nå kommet, og søknadsfristen er 30.mai!

Mobiltelefon og internett er tilbake

Statsforvalteren melder tirsdag 10. mai kl 18.00 at dekninga for mobiltelefon og internett er tilbake på normalen i Rindal etter et utfall.

Markering av 08. mai i Rindal

Kommunen inviterte som vanlig rindalsveteraner fra krigs-/FN-operasjoner til sosialt treff i Rindalshuset på frigjørings-/veterandagen 08.mai.

Oppstart for arbeid med ny reguleringsplan for Tørsetmarka Vest

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan på ovennevnte område.

​​​​​​​Oppfriskningsdose med koronavaksine for eldre og personer med alvorlig svekket immunforsvar

FHI har åpnet for at eldre over 80 år, og personer med alvorlig svekket immunforsvar nå kan få tilbud om en ekstra oppfriskingsdose. Det er Comirnaty fra Pfizer som er aktuell.  

Oppmålingsarbeider i Trøndelag 2022

Kartverket Trøndelag vil foreta flyfotografering og kartlegging i følgende kommuner i 2022: Rindal, Hitra og Nærøysund

Sending fra kommunestyret onsdag 23. mars

Sendingen ligger på arkiv no og kan ses på denne lenka