Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

eDialog - sikker innlevering av post

E-post kan være en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem.   Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker, rask og effektiv håndtering av post inn til Rindal kommune.

Spillbasert digital opplæring – Rindal kommune best i IKT Orkidé

I regi av IKT Orkidé, som Rindal kommune er en del av, ble det laget en spillbasert digital opplæring for bruk av sak- og arkivsystemet Public 360.

Utmerket badevannskvalitet i Rindal

Vannkvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut fra innholdet av tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakterier som er tegn på avføring fra mennesker eller pattedyr.

"Honnstad-husa" i Rindal sentrum er til salgs - ny utlysing

«Honnstad-husa» er en del av eiendommen 18/438 (Rindalsvegen 3) i Rindal og ligger tett inntil fylkesveg 6164 like nord for Rindal Næringspark (tidligere T-Komponent). Rindal kommune vurderer å selge husa med tilhørende tomt på ca 900 m2. Eiendommen er regulert til boligformål, men husa er ikke beboelige i dag.      

Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2023

Tiden for å søke om kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger er nå kommet, og søknadsfristen er 30.mai 2023!

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder og anlegg  for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

17.mai-markering i Rindal 2023

2 år etter pandemien blir det i år på nytt tradisjonell feiring med folketog og familiearrangement 17.mai.                 

Markering av veteran- og frigjøringsdagen

Som vanlig inviterte Rindal kommune Rindalsveteraner til samling i Rindalshuset 08.mai

Invitasjon til 08. maimarkering

Rindal kommune inviterer veteraner fra krig-/FN-operasjoner til sosialt treff i Rindalshuset mandag 08. mai kl 19.30.   

Anbefalinger for koronavaksine våren 2023

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.