Breiband til alle i Rindal?

Kommunen trenger dine svar om breiband. Vi kartlegger nå behovet for bedre breibandsdekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut mulige områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. Regjeringa har mål om breiband til alle innen få år.

Høring - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027, jfr. vedlegg, ut på høring.

Bor det en lærer i deg?

Nord universitet ved prosjektet LæreriNord og kommunene Heim, Skaun, Rindal og Orkland inviterer til åpent møte den 21. november klokken 18.00-20.00. Møtet finner sted i kommunestyresalen på Orkland rådhus, Orkanger. Vi serverer gratis pizza og brus til alle.

Rindal har tatt i bruk Helseplattformen!

22.08 kom første e-melding fra St. Olavs Hospital inn til Rindal kommune etter å ha tatt i bruk Helseplattformen klokka 22.00

Resultater fra årets TV-aksjon

Høring om retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2023-27

Rindal kommune sender nå på høring et utkast til nye reviderte lokale retningslinjer for motorferdsel i utmark, for 2024-2027. Et høringsbrev er sendt direkte til Rindal idrettslag, scooterklubben, hytteforeninger, grunneierlag, nabokommuner, Statsforvalteren og reindrifta. Alle andre kan også uttale seg om utkastet. Høringsfristen er 25. oktober 2023.  

Informasjon om influensavaksinering Rindal kommune høsten 2023

Alle kan bli alvorlig syke av influensa- og koronavirus , men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.   Barn og voksne med noen alvorlige kroniske sykdommer, samt gravide kan bli alvorlig syke av influensa. Disse bør ta influensavaksine hvert år. I tillegg er alle over 65 år anbefalt å ta influensavaksine hvert år.   Vaksinen reduserer risiko for alvorlig influensa og komplikasjoner.  

Navnevedtak på vegnavn

Driftsutvalget i Rindal kommune har vedtatt vegnavnet Hardvedhaugen på hyttefeltet som ligger ved  fylkesveg 6174 Vålåskarsvegen.

Søknad om barnehageplass i Rindal

Søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass. På denne linken kommer du til innloggingssiden. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Norges geologiske undersøkelse skal måle ledningsevnen i berggrunnen

I høst skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia måle ledningsevnen i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet (og litt i Møre og Romsdal).   Dette er en fortsettelse av et feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen; de kaledonske skyvedekkene og det underliggende baltiske skjold. Kunnskapen om dype strukturer og ledningsevne blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å forstå hva som skjedde da jordskorpeplaten med Grønland kolliderte med den baltiske platen for cirka 420 millioner år siden. Det igjen hjelper forskerne til å forstå hvordan berggrunn og mineralressurser ble dannet – og hvordan berggrunnen så ut før fjellene reiste seg. Hvordan de sør-norske fjellene er dannet er nemlig fremdeles et omdiskutert tema blant geoforskere.

Valgresultat kommunestyrevalget 2023