Avtalegiro kommunale avgifter og mulighet for månedlig faktura

Fra 2022 innfører Rindal kommune muligheten for innbyggere å motta kommunale avgifter månedlig.

Ledig stilling som tilsynsvakt ved Rindalshuset

Rindalshuset og Rindal folkebibliotek søker etter personer som ønsker å jobbe ettermiddag/kveld og helg.

Utsatt spredefrist til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag

På bakgrunn av søknad fra Trøndelag Bondelag har Statsforvalteren i Trøndelag i dag vedtatt endringsforskrift med forlenget frist med 7 dager til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel jf. § 22 i forskrift om i regionale miljøtilskudd i Trøndelag. Arealet som det spres på må høstes eller beites i år i samsvar med vilkårene (gjelder som før).

Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» er ute på høring

Alle kan gi sine innspill til Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida». Til hjelp for høringssvar stiller vi noen spørsmål som du kan svare på i dette spørreskjemaet på nett.

Sommerstenging Rindal kommunehus

Dørene på kommunehuset er stengt uke 29 og 30 (18.07 - 29.07).  

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder og anlegg  for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2022

Tiden for å søke om kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger er nå kommet, og søknadsfristen er 30.mai!

Mobiltelefon og internett er tilbake

Statsforvalteren melder tirsdag 10. mai kl 18.00 at dekninga for mobiltelefon og internett er tilbake på normalen i Rindal etter et utfall.

Markering av 08. mai i Rindal

Kommunen inviterte som vanlig rindalsveteraner fra krigs-/FN-operasjoner til sosialt treff i Rindalshuset på frigjørings-/veterandagen 08.mai.

Oppstart for arbeid med ny reguleringsplan for Tørsetmarka Vest

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan på ovennevnte område.