eDialog - sikker innlevering av post til Rindal kommune

E-post kan være en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem.   Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker, rask og effektiv håndtering av post inn til Rindal kommune.

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2021

Tiden for å søke om kommunalt tilskudd til lag/foreninger er nå klart, og søknadsfristen er 20.mai!

Ønsker foto fra tidligere års 17.mai-feiringer

I forbindelse med filmproduksjonen av årets 17.mai-program ønsker hovedkomiteen å få tilsendt foto fra tidligere års feiringer i Rindal - både fra de siste   åra, men gjerne også fra markeringer flere år tilbake

17. mai markering i Rindal 2021

Det offisielle 17. mai programmet i Rindal i 2021 blir gjennomført på omtrent samme måte som i fjor. 

Siste nytt om vaksinering

I uke 22 har vi satt 210 vaksinedoser. Dette er det største antallet vaksiner satt på en dag i Rindal, og utgjør så mye som godt og vel 10% av innbyggerne. Totalt har vi nå satt 1330 doser i Rindal, fordelt på 764 1.doser og 566 som er ferdigvaksinerte. Vi er nå ferdig med å vaksinere aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdommer, og fra uke 23 starter vi så smått med gruppe 8, som er friske < 65 år. De neste ukene vil vi motta mindre mengde vaksinedoser, trolig vil det ligge på mellom 50-100 doser per uke fram til uke 29, da vil vi få opp mot 200 doser i uka. Etter våre estimater vil alle over 18 år være ferdig vaksinert i uke 31

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Bare kommunene kan søke, men de fleste sommerjobbene vil være å finne i næringslivet. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Halgunset masseuttak

Kommunestyret har i møte 28. april 2021, sak 013/21, vedtatt en ny områdereguleringsplan for Halgunset masseuttak med planid 506120200001. Formålet med planen er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av steinmasser. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Koronamidler til næringslivet

Rindal kommune får nå tildelt ytterligere koronamidler på 250.000 kr som skal gå til næringslivet i Rindal.

Vedtatte reguleringsplaner for Moan boligområde og Halgunset masseuttak