Ny reguleringsplan for Moan boligområde

Kommunestyret har i møte 16. juni 2021, sak 020/21, vedtatt en ny detaljreguleringsplan for Moan boligområde. Planen legger til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur gjennom å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Til deg som skal vaksineres

Hvis du har behov for å bytte vaksinasjonstimer f.eks. på grunn av time på sykehus o.l, gå inn på www.besøklegen.no og send en forespørsel til Rindal Legekontor om å bytte time. Du vil da etterhvert få en SMS med nytt tidspunkt.  

Korona og grønt nivå

Etter samråd med kommuneoverlegen, enhetslederne på kommunehuset og verneombudet på kommunehuset, går vi nå over til grønt nivå på tiltaksmodellen.

Statusoppdatering 11.06.21 - Covid-19

Kommunen har fordelt koronamidler til lokalt næringsliv

Formannskapet gjorde 2.6.21 vedtak om tildeling av koronamidler til lokalt næringsliv, med ei samla ramme på 500.000 kroner som er overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene vil bli utbetalt med det aller første.

Gratis sommerskoletilbud for 5. - 10. klasse

I forbindelse med at Rindal kommune har fått tildelt midler for å gi tilbud om sommerskole/-aktiviteter, har vi i samarbeid med flere private tilbydere utarbeidet et sommerskoleprogram for ukene 25-26-27 som vi håper mange vil finne interessante.  

Nye lokale anbefalinger om smittevern i Rindal fra 2. juni 2021

   

eDialog - sikker innlevering av post til Rindal kommune

E-post kan være en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem.   Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker, rask og effektiv håndtering av post inn til Rindal kommune.

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2021

Tiden for å søke om kommunalt tilskudd til lag/foreninger er nå klart, og søknadsfristen er 20.mai!