Ny korona-krisepakke for frivilligheten

Krisepakke 2: En ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner som har hatt betydelige inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet i perioden 12. mars  til 31. august er klar.  

Heldige vinnere på rebusløpet 4. juli

Rindal kommune var med på rebusen under torgdagen 4. juli. Av de som var med på rebusen, ble det trukket gavekort fra Salong Grete og Surnadal og Rindal Fotklinikk.  

Informasjon fra ATB om ruteendringer fra 22. juni

AtB har sendt oss informasjon om ruteendringer, disse er gjeldende fra mandag 22. juni. Les informasjon om ruteendring her (PDF, 407 kB)  

Korona-info fra legesentret

Koronatelefonen avvikles også. Liten pågang.  Ved spørsmål ang Korona: ta kontakt med ekspedisjonen ved Rindal legesenter på tlf: 71 66 44 00

Moan boligområde, revisjon 2020

NY REGULERINGSPLAN FOR MOAN BOLIGOMRÅDE I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Moan boligområde i Rindal. Plankontoret utarbeider planen på oppdrag fra Rindal kommune.

Tilskudd til sommerjobb for ungdom i lokale bedrifter

Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN gir tilskudd til sommerjobb for ungdom sommeren 2020. Kommunene kan søke tilskudd til sommerjobb for ungdom mellom 15 og 19 år. Det er oppfordra til å samarbeide med lokalt næringsliv slik at også private bedrifter skal kunne tilby sommerjobb innenfor ordninga.

Planstrategi for Rindal kommune 2020-23 – høring

Kommunene skal etter loven minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte ei drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og ei vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Birgit Reisch har sagt opp sin stilling som rådmann i Rindal kommune

Birgit fyller 62 år i november, og velger å benytte seg av muligheten til å bli pensjonist. Sluttdato for fratredelse blir 1. desember 2020. Formelt vedtak for å starte prosessen med å rekruttere ny kommunedirektør blir behandlet i kommunestyremøte 27.mai.

Legekontoret er stengt torsdag 7. mai

  Rindal legekontor er stengt torsdag 7.5.20 på grunn av oppdatering av kontorets journalsystem.  Ekspedisjonen er betjent, og telefonen er åpen innenfor vanlig åpningstid for øyeblikkelig hjelp. 

Takk!