Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for åtte ungdommer. Fire av disse kan være hos kommunen sjøl og fire i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber. Bakgrunnen for tilskuddordninga er et ønske om at ungdom skal bli kjent med arbeidslivet – med de plikter og det ansvar som følger - og at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke. Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen onsdag 20. april.

Avtalegiro kommunale avgifter og mulighet for månedlig faktura

Fra 2022 innfører Rindal kommune muligheten for innbyggere å motta kommunale avgifter månedlig.

Støtte til Rindal Sanitetsforenings hjelp til Ukraina

Formannskapet i Rindal har gjort et hastevedtak om å støtte Rindal Sanitetsforenings hjelp til Ukraina med kr. 10.000.-

Pressemelding ang. invasjonen av- og krigshandlingene i Ukraina

Rindal kommune fordømmer invasjonen av- og krigshandlingene i Ukraina. Vi har sympati med alle som er berørt av krigshandlingene, og ber alle vise omsorg i en vanskelig tid. Kriseledelsen i Rindal har gjennomgått beredskapsplanene, spesielt med tanke på en eventuell atomulykke, og vi forholder oss til de nasjonale rådene som blir gitt

Ekstraordinær båndtvang for hunder i Rindal kommune

Rindal kommune har vedtatt ekstraordinær båndtvang for alle hunder med virkning fra 1. mars. Bakgrunnen for vedtaket er de store snømengdene og utfordringene for hjorteviltet som følger med det.

Det er viktig å registrere positive hjemmetester

Alle som er syke med luftveissymptomer, bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og dem som har gjennomgått covid-19. Anbefalingen om test gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole.

Takk for gavene!

Eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut i kundemottaket på kommunehuset. I tillegg er den publisert på kommunens internettside  her 

Smittesituasjonen i Rindal (oppdatert mandag 07.02 kl. 16:50)

Totalt ca. 90 smittede personer i uke 5. Uke 4: 30 personer. Av de 90 er litt over halvparten barn og ungdom, mens resten er voksne mellom 20-40 år. Ingen alvorlige syke/sykehusinnlagte. Så langt i dag er det per kl. 15:30 meldt om ca. 25 smittede.

Koronavaksinering

Siste dag for vaksinering før sommeren er 2.juni 2022.