Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen

Søknadsfristen er allerede satt til 20.12.2020.

Nå kan du bestille korona-test digitalt hos Rindal legekontor!

C19.no en kommunal tjeneste for å bestille en slik test, og for å for å bestille korona-test eller registrere hjemmemåling må du logge deg inn med ID-porten.

Blomsterhilsen

Ordfører takker for alle forslag på personer som fortjener en blomsterhilsen nå i adventstida.

Økonomiplan og årsbudsjett 2021-2024 - høring

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2021-2024, jfr. vedlegg, ut på høring.

Reviderte retningslinjer for motorferdsel i utmark

Har du spørsmål om koronasituasjonen?

Alle som har spørsmål om koronasituasjonen skal fra 7.10.20 sende e-post til korona@rindal.kommune.no Spørsmålene besvares alle hverdager mellom kl. 08.00 – 15.00.

Informasjon om årets influensavaksinering fra Rindal kommune

Årets influensavaksinering vil foregå ved Eldresenteret – inngangen mot vest skal benyttes. Tidspunkt: 27.10 og 29.10 mellom kl. 12- 16 begge dagene

Medisinstudent på legesentret

Rindal legesenter har en medisinstudent fra NTNU på hospitering i 6 uker fra 12.oktober til og med 20.november. 

Rådmannen sitt forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-24

Les Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2021-2024 - Rådmannen sitt forslag (PDF, 4 MB)

Kompensasjonsordning for juni, juli og august

Husk fristen 31. oktober for kompensasjon for næringslivet for juni, juli og august. Klikk på linken for nærmere informasjon: https://kompensasjonsordning.no/