Breiband til alle i Rindal?

Kommunen trenger dine svar om breiband. Vi kartlegger nå behovet for bedre breibandsdekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut mulige områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. Regjeringa har mål om breiband til alle innen få år.

Markering av veteran- og frigjøringsdagen

Som vanlig inviterte Rindal kommune Rindalsveteraner til samling i Rindalshuset 08.mai

Invitasjon til 08. maimarkering

Rindal kommune inviterer veteraner fra krig-/FN-operasjoner til sosialt treff i Rindalshuset mandag 08. mai kl 19.30.   

Anbefalinger for koronavaksine våren 2023

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Åpningstider på Rindal legekontor i påska

Åpent møte om Helseplattformen

Torsdag 9. mars kommer Øyvind Høyland fra Helseplattformen til Rindal.

Høring på kartlegging av turruter i nasjonal turrutebase

Rindal kommune startet i 2022 opp arbeidet med Plan for Friluftslivets ferdselsårer, og kartlegging av gjeldende turruter er nå på høring.

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

​ Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber. Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda. Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Ledig stilling som kinomaskinist ved Rindal kino

Fast stilling som kinomaskinist i 5% stilling med hovedsakelig helge- og kveldsarbeid er ledig 

Tilbud om 4.dose koronavaksine til alle mellom 18 og 64 år

Regjeringen har nå åpnet opp for at alle mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer får tilbud om en fjerde dose med koronavaksine. Dette betyr imidlertid ikke at alle anbefales å ta en ny dose.  

Nav-kontoret i Rindal holder stengt

Nav-kontoret i Rindal er for tiden stengt.