Nav-kontoret i Rindal holder stengt

Nav-kontoret i Rindal er for tiden stengt.

Høring på kartlegging av turruter i nasjonal turrutebase

Rindal kommune startet i 2022 opp arbeidet med Plan for Friluftslivets ferdselsårer, og kartlegging av gjeldende turruter er nå på høring.

Nye åpningstider kommunehuset

Fra 2. januar 2023 reduseres åpningstidene på kommunehuset og sentralbordet. 

Revisjon av lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte - høring

Kommunestyret har nylig vedtatt å sende ut på høring et forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rindal kommune. Det er lovpålagt å ha en slik forskrift, og den erstatter nåværende forskrift som kommunestyret vedtok i 2020.          

Tilbud om 4.dose koronavaksine til alle mellom 18 og 64 år

Regjeringen har nå åpnet opp for at alle mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer får tilbud om en fjerde dose med koronavaksine. Dette betyr imidlertid ikke at alle anbefales å ta en ny dose.  

Rindal kommune blir pilot i Bygdevekstavtale

Rindal kommune har i tett samarbeid med Holtålen kommune søkt om og blitt valgt ut i en nasjonal pilot for å utvikle bygdevekstavtaler. Dette er en helt ny ordning som gjennomføres med støtte og finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet.  

Influensavaksinering og oppfriskningsdose Korona i Rindal

Utviklingsplanen "Rindal inn i framtida" er nå endelig vedtatt

Kommunestyret vedtok 5.10.2022  «Rindal inn i framtida – lokal utviklingsplan» og bad kommunedirektøren arbeide videre med gjennomføring av tiltaka i planen.

Invitasjon til å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for 2023

Trafikksikkerhetsarbeidet her i landet er tufta på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet gjennom ei tilskuddsordning.

Koronavaksinering i Rindal