Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Høring om retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2023-27

Rindal kommune sender nå på høring et utkast til nye reviderte lokale retningslinjer for motorferdsel i utmark, for 2024-2027. Et høringsbrev er sendt direkte til Rindal idrettslag, scooterklubben, hytteforeninger, grunneierlag, nabokommuner, Statsforvalteren og reindrifta. Alle andre kan også uttale seg om utkastet. Høringsfristen er 25. oktober 2023.  

Informasjon om influensavaksinering Rindal kommune høsten 2023

Alle kan bli alvorlig syke av influensa- og koronavirus , men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.   Barn og voksne med noen alvorlige kroniske sykdommer, samt gravide kan bli alvorlig syke av influensa. Disse bør ta influensavaksine hvert år. I tillegg er alle over 65 år anbefalt å ta influensavaksine hvert år.   Vaksinen reduserer risiko for alvorlig influensa og komplikasjoner.  

Ledig stilling som kvelds- og helgevakt ved Rindalshuset

Se utlysning på vår Ledig stilling-side

Navnevedtak på vegnavn

Driftsutvalget i Rindal kommune har vedtatt vegnavnet Hardvedhaugen på hyttefeltet som ligger ved  fylkesveg 6174 Vålåskarsvegen.

Søknad om barnehageplass i Rindal

Søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass. På denne linken kommer du til innloggingssiden. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Norges geologiske undersøkelse skal måle ledningsevnen i berggrunnen

I høst skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia måle ledningsevnen i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet (og litt i Møre og Romsdal).   Dette er en fortsettelse av et feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen; de kaledonske skyvedekkene og det underliggende baltiske skjold. Kunnskapen om dype strukturer og ledningsevne blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å forstå hva som skjedde da jordskorpeplaten med Grønland kolliderte med den baltiske platen for cirka 420 millioner år siden. Det igjen hjelper forskerne til å forstå hvordan berggrunn og mineralressurser ble dannet – og hvordan berggrunnen så ut før fjellene reiste seg. Hvordan de sør-norske fjellene er dannet er nemlig fremdeles et omdiskutert tema blant geoforskere.

Valgresultat kommunestyrevalget 2023

Innbyggerundersøkelse om lokal bærekraft

Trøndelag fylkeskommune gjennomfører i september ei innbyggerundersøkelse sammen med alle kommunene i Trøndelag.  Formålet med undersøkelsen er å få et kunnskapsgrunnlag om innbyggernes oppfatninger og forventinger til lokal bærekraft.  

Ekstremværet Hans

Det er meldt store nedbørsmengder utover dagen og natt til tirsdag. Kriseledelsen i Rindal kommune hadde felles møte med Surnadal kommune i går ettermiddag. Der var hovedfokuset felles vassdrag, Surnavassdraget og eventuell fare for flom.

Rindal kommune bygger stort for næring og boliger

  Formannskapet i Rindal har vedtatt at kommunen skal reise et nytt utleiebygg i Rindal sentrum på tomta etter brannen på Hov i 2020. Den totale investeringsramma er på 23 millioner kroner.