DETALJREGULERING FOR MOAN BOLIGOMRÅDE - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har nylig vedtatt at detaljreguleringsplan for Moan boligområde skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur gjennom å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan.

Eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt fattet 16.12.2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.

Ønsker du ny barnehageplass, eller endring av plass?

   

Slutt på anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder i Rindal

Kommunens vedtatte anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder i bestemte situasjoner og på visse steder gjelder ikke lenger. Også mange nabokommuner har letta på sine tiltak.

Endring på navneforslag til hytteområder i Rindal

Navnekomiteen i Rindal la i 2020 ut sine forslag til navn på hytteområder i Rindal som grunnlag for vei- og områdeadressering på høring. Etter høringsrunden og innspill fra Språkrådet endret navnekomiteen forslag på enkelte av disse områdene. Navnsetting på hytteområder skal til politisk behandling i februar, og fullstendig navneliste over de aktuelle områdene er vedlagt i linken under.

Kunngjøring av ny renovasjon- og slamforskrift

Vedtatt slamforskrift:  Slamforskrift ReMidt (PDF, 297 kB) Vedtatt renovasjonsforskrift:  Renovasjonsforskrift ReMidt (PDF, 396 kB)

Innskjerpelser av regler forbundet med testing og karantene for innreisende til Norge (fom. 25.01)

Endringer som iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.

Pressemelding fra Rindal kommune 21.01.21 - bortkomne legemidler

Rindal kommune vil anmelde sak om bortkomne legemidler til politiet I Rindal kommune er det meldt inn avvik om at 19 sterke smertestillende tabletter mangler innenfor omsorgstjenestene. Avviket ble oppdaget fredag 15. januar og har trolig oppstått samme uke.

Gratulerer til alle som tok fag-/svennebrev og kompetansebevis i 2020

Rindal kommune ønsker å gratulere alle som tok fag-/svennebrev og kompetansebevis i 2020. Dere er verdifulle!

Takk for gavene