Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Egenregistrering av positiv hjemmetest og unntak fra PCR-test

Vi har nå kommet i gang med egenregistrering av positiv hjemmetest for Korona. Du logger deg på med sikker ID, bank-id eller mobilbank. Du trenger ikke lenger ringe og varsle legekontoret eller koronatelefonen, men du må selv varsle dine nærkontakter, skole, barnehage og arbeidsplass.

Mange nye smittetilfeller i Rindal (oppdatert 26.01)

Oppdatering ang. smittesituasjonen pr. 26. januar 2022:  

Godkjenning av betalingssatser på private bomveger

Kommunen henvender seg nå til kontaktpersoner for ulike bomveger i bygda. Private veger kan kreve inn vegavgifter, men dette krever godkjenning fra kommunen etter veglova. Mange har ikke søkt om dette eller har endra bompengesatsene uten å søke på nytt.

Dose 2 til barn og ungdom født 2006-2009

Det er nå åpnet opp for at denne aldersgruppen kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

​​​​​​​Tilbud om vaksinering av barn 5-11 år

  I barne- og ungdomspopulasjonen er det nå en åpning for vaksinasjon av barn Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Rindal kommune kommer til å ha dette tilbudet tilgjengelig fra 27/1-22. Barnevaksinen er fra Pfizer/Comirnaty og består av en mindre dose enn den vanlige Comirnaty som gis til de > 12 år. mellom 5 og 11 år. 

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025

Kommunestyremøte vedtok endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse på kommunestyremøte 15.12.21. Her kan du lese dokumentet. Rødhefte 2022-2023 (PDF, 4 MB) (PDF, 2 MB)

Navn på nye veier og endring navn hytteområde - høring

To nye veier i Rindal skal navnsettes.

Statusoppdatering korona Rindal uke 1

Denne uken er det registrert ett tilfelle på PCR-test, men dette var kjent for oss fra hurtigtest Vedkommende satt i karantene i lys av å være husstandsmedlem til en av våre tre smitteklynger vi har omtalt siden før julehelgen. Ingen nye er satt i karantene som følge av dette. Massetesting i forbindelse med oppstart skole og barnehage på nyåret, avdekket ingen smittetilfeller.

Nye åpningstider for koronatelefonen i Rindal

Koronatelefonen er åpen mellom kl. 08.00 - 15.30 på hverdager og klokken 09.00 - 12.00 på lørdag og søndag inntil videre. Vi minner om at du skal gå i isolasjon ved positiv koronatest (både hurtigtest og PCR), samt varsle dine nærkontakter.

Bedrifter i Rindal kan nå søke om kompensasjon for tap etter smittevernstiltak

Rindal kommune har fått tildelt ei ramme på kr 321.000,- som skal brukes til å hjelpe lokale bedrifter som er ramma av nye smittevernstiltak. Søknadsfristen er 17. januar 2022.