Gatelys

Rindal kommune har vedlikeholdsansvar for gatelys langs kommunale veger, gang- og sykkelveger og på de fleste fylkeskommunale vegstrekningene i kommunen.

Meld inn feil via skjema

Artikkelliste